Groningen - Met behulp van vijf observatieauto's heeft de politie sinds november
2002 al twintig autokrakers- of dieven aangehouden. De verdachten
werden meestal op grond van de videobeelden door politiemedewerkers
herkend. Zij werden korte tijd na de autokraak buiten heterdaad
aangehouden. De meeste autokrakers betroffen bekende veelplegers.

Een 36-jarige man uit Groningen had de primeur om na een inbraak in een
observatieauto te worden aangehouden. Op het politiebureau bekende de
Stadjer tijdens de verhoren vijf auto-inbraken te hebben gepleegd. In
juli 2004 werden vier jongens in de leeftijd van 15,16, 17 en 18 jaar,
allen uit Groningen, aangehouden na een inbraak in de observatieauto.
Het viertal bleek uiteindelijk verantwoordelijk voor zestien
auto-inbraken. Sommige verdachten waren hardleers door twee keer in een
observatieauto in te breken. Eà©n verdachte, een 35-jarige veelpleger
uit de stad, brak zelfs vijf keer in dezelfde auto in.

Daling aantal auto-inbraken
Het aantal auto-inbraken is de afgelopen jaren in de provincie
Groningen sterk gedaald. In 2002 werd er nog 4411 keer in auto's
ingebroken. Een jaar later was het aantal auto-inbraken met 713
gedaald. In 2004 daalde dit cijfer met nog eens 620 inbraken en kwam
het totaal vorig jaar op 3078. De politie denkt dat de inzet van
observatieauto's een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de daling
van het aantal auto-inbraken. De meeste verdachten betroffen bekende
veelplegers, die na hun aanhouding een gevangenisstraf moesten
ondergaan. In deze periode konden deze veelplegers uiteraard geen
nieuwe autokraken of andere strafbare feiten plegen.

Regiopolitie Groningen beschikt inmiddels over vijf observatieauto's.
De voertuigen werden in de eerste periode van het project alleen in de
stad Groningen ingezet. Inmiddels worden deze voertuigen in de gehele
regio ingezet. Vooral op plekken of plaatsen waar een toename van het
aantal auto-inbraken valt te constateren, worden de auto's ingezet.

Landelijke belangstelling
Het innovatieve project met de observatieauto's heeft inmiddels
landelijke belangstelling en in sommige korpsen navolging gekregen. De
politiekorpsen Rotterdam Rijnmond, Noord Holland-Noord,
Amsterdam-Amstelland, Brabant Noord, Flevoland, Zaanstreek Waterland,
Zuid Holland-Zuid, Gooi en Vechtstreek en Utrecht hebben belangstelling
voor het project getoond.

Tegenhouden
Regiopolitie Groningen is tevreden over de geboekte resultaten in dit
project. Door open te communiceren over de inzet van
observatievoertuigen hoopt de politie ook inbraken te voorkomen en zo
criminaliteit tegen te houden.

Bron: Politie Groningen