Het project "Proeve van bekwaamheid in het
productiehuis" van het Albeda College en Jeugdtheater Hofplein uit
Rotterdam heeft de Cees Datemaprijs 2007 gewonnen. Met deze
onderscheiding beloont KCE projecten die de kwaliteit van
competentiegerichte examinering in het middelbaar beroepsonderwijs
verbeteren. De prijs werd donderdag 24 mei tijdens de
KCE-conferentie .Koers op Kwaliteit. in het Scheepvaart en
Transport College uitgereikt.

Het Albeda College en Jeugdtheater
Hofplein startten de MBO Theaterschool in 2002. Doel van de school
is mbo-deelnemers een bestaan in de theaterwereld te bieden. Er is
een levensechte beroepspraktijk gecreëerd door het combineren
van opleidingen, het werken in een authentieke theateromgeving en
de samenwerking met toppers uit de theaterwereld. Vanaf dag
één van hun opleiding zijn de leerlingen van de

MBO Theaterschool onderdeel van de
theaterwereld.

Uit het juryrapport

Het project .Proeven van bekwaamheid in
het productiehuis. is een initiatief waarbij de grenzen tussen
school en bedrijfsleven wegvallen. Het project laat zien dat er
veel mogelijk is door samenwerking tussen beroepenveld en
onderwijsinstelling. In het laatste jaar van de opleiding worden
professionals uit de theaterwereld aangetrokken om de verschillende
theaterproducties te beoordelen. Deelnemers zijn bezig met "het
echte werk" en ontwikkelen zich tegelijkertijd tot volwassen
beroepsbeoefenaars.

Naast het Albeda College waren Het
samenwerkingsverband De groene standaard en

Leerbedrijvencentrum Het Vakwerk
genomineerd.

Missie KCE

Kwaliteits Centrum Examinering(KCE)
verschaft zekerheid over de waarde van mbo-diploma.s door de
kwaliteit van examinering in het mbo te certificeren. Aan de hand
van door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
vastgestelde standaarden wordt de examenkwaliteit op
mbo-instellingen onderzocht. Dit leidt tot een onafhankelijke
verklaring omtrent de kwaliteit van het examen.

bron:KCE