Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk heeft besloten om de kunstenaars Albert Dedden en Paul Keizer opdracht te geven voor het maken van een monument ter ere van oud- plaatsgenoot Piet Mondriaan. Het monument wordt geplaatst ter bekroning en voltooiing van de Mondriaan-wandelroute door het dorp. De plek van het monument is meegenomen in het plan voor de inrichting van het buitenterrein rond de Tricot. De totale kosten voor het kunstwerk bedragen 47.750,-, de gemeentelijke bijdrage voor het kunstwerk is vastgesteld op 20.000,-. Op vrijdag 20 mei aanstaande wordt het ontwerp tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van de uitreiking van de Culturele Prijs Gemeente Winterswijk 2004 gepresenteerd.

De Adviescommissie Beeldende Kunst, de Stichting Mondriaan Winterswijk en de gemeente zijn al een tijd bezig om een monument te realiseren voor Piet Mondriaan. Medio 2004 is in het blad BK-Informatie een kunstopdracht gepubliceerd. Uit de ruim 60 inzendingen van kunstenaars heeft de Adviescommissie Beeldende Kunsten een drietal kunstenaars om een schetsontwerp gevraagd. Uiteindelijk is gekozen voor het ontwerp van de kunstenaars Albert Dedden en Paul Keizer.

Het kunstwerk
Het kunstwerk dat de kunstenaars hebben ontworpen bestaat uit een kunststof wand van 3.50 meter hoog en 4 meter breed. Op à©à©n van beide kanten maken groeven een lijntekening die is geïnspireerd op een schets van Mondriaan: 'Zicht op St. Jacobskerk', uit de tijd dat hij nog in Winterswijk woonde. Voor de lijntekening hebben de kunstenaars de boom op de voorgrond van deze schets gebruikt. Op de andere kant vormen de groeven de strakke lijnencompositie afgeleid uit het schilderij 'compositie in rood en zwart' uit 1936. In het beeld is een stoel geplaatst waarop een man zit. het is de gestalte van Mondriaan. De stoel is horizontaal op de wand geplaatst waardoor Mondriaan naar de lucht kijkt. Zijn hoofd zit op ooghoogte waardoor voorbijgangers worden geprikkeld om naar hetzelfde te kijken als Mondriaan. Het beeld is helemaal wit, maar 's avonds lichten de Mondriaan-kleuren geel blauw en rood op. Het kunstwerk wordt geplaatst op het terrein van de tricot aan de Groenloseweg. Onthulling van het kunstwerk vindt naar verwachting in het voorjaar van 2006 plaats.

Presentatie ontwerp
Het ontwerp van het kunstwerk wordt gepresenteerd tijdens de uitreiking van de Culturele Prijs van de Gemeente Winterswijk 2004 aan de heer Wim Scholtz. De heer Scholtz is als secretaris van de Stichting Mondriaan Winterswijk nadrukkelijk betrokken geweest bij de totstandkoming van het monument. De uitreiking van de prijs en de presentatie van het ontwerp vinden plaats in Fox Theatercafà© (schouwburg De Storm). Het programma begint om 19.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Kosten
De kosten voor het kunstwerk bedragen 47.750,-. Deze kosten worden gefinancierd met bijdragen van onder andere de gemeente ( 20.000,-), subsidie van de provincie Gelderland ( 9.500), bijdragen van de Rabobank, Winkelaar, Dollwin, Prins Bernard Cultuurfonds en de Woonplaats. De gemeente staat daarnaast garant voor het nog resterende tekort van 2.915,-.

bron:Gemeente Winsterswijk