Albert Jan Maat (54) wordt op 10 april
a.s. voorzitter van de federatieve vereniging LTO Nederland. Hij is
nu nog lid van het Europees Parlement voor het CDA. Hij wordt de
opvolger van Bart Jan Constandse, die onlangs kenbaar heeft gemaakt
het voorzitterschap van de land- en tuinbouworganisatie te willen
beëindigen.

De heer Maat, boerenzoon uit Heino
(gemeente Raalte), is sinds 1999 lid van het Europees Parlement en
was voordien ruim twintig jaar actief in de wereld van agrarische
belangenbehartiging. Hij begon zijn loopbaan in 1977 bij de
Groninger CBTB (Christelijke Boeren- en Tuinders Bond). Daarna
vervulde hij diverse functies in de landelijke Ned. CBTB en de
Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO). De nieuwe
voorzitter van LTO woont in Paterswolde.

In het Europees Parlement (EP)is Maat
onder meer waarnemend voorzitter van de CDA-fractie, die onderdeel
uitmaakt van de EVP-ED. Hij is woordvoerder op het terrein van
landbouw, financiën, visserij, internationale handel en
mensenrechten. Voorts is hij vice-voorzitter van de Commissie
Internationale Handel en was hij vice-voorzitter van de Commissie
Landbouw en plattelandsontwikkeling van het EP.

Bart Jan Constandse heeft anderhalf jaar
bestuurlijke leiding gegeven aan de

LTO-organisatie. In die periode heeft hij
LTO weer op de kaart gezet en een belangrijke bijdrage geleverd aan
meer eenheid in de belangenbehartiging voor agrarische ondernemers.
In dat kader zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen de
LTO-organisaties en een reeks vaktechnische organisaties, te weten
de NFO, NOP, KAVB, NOK en Glaskracht. Net als Constandse zal de
nieuwe LTO-voorzitter zich richten op de portefeuilles
sociaal-economisch beleid en de internationale belangenbehartiging
(Brussel en WTO).

Constandse vindt het een goed moment om te
vertrekken. 'Deze functie had een tijdelijk karakter, zo is medio
2005 met elkaar besproken. Na de verkiezingen staat nu een nieuw
kabinet in de startblokken en we hebben een zeer geschikte
kandidaat.' Over zijn beoogde opvolger zegt hij: 'Gezien zijn
grote kennis van de land- en tuinbouw en zijn grote politieke en
internationale ervaring is Albert Jan Maat de aangewezen man om het
stokje over te nemen. Zijn brede ervaring is van groot belang voor
een verdere, succesvolle invulling van de belangenbehartiging in
LTO-verband.'

Tijdens een persbijeenkomst vanmiddag in
Den Haag sprak vice-voorzitter Jan Heijkoop namens het bestuur zijn
grote waardering uit voor de inzet van de vertrekkende voorzitter.
De organisatie staat volgens hem als een huis en er zijn resultaten
geboekt voor de leden. De besturen van de drie regionale
LTO-organisaties ondersteunen unaniem de kandidatuur van de heer
Maat en hij past volledig in het profiel van de voorzitter van LTO
Nederland, aldus Heijkoop.

Aankomend voorzitter Maat zei dat er voor
de LTO-organisatie een geweldige uitdaging ligt om de land- en
tuinbouw in eigen land en internationaal die plek te geven die de
sector verdient. Samenwerking met de agribusiness, produceren in
ketenverband en overleg met andere maatschappelijke organisaties
liggen aan de basis hiervan, aldus Maat.

Met de komende benoeming van de heer Maat
is de samenstelling van het federatiebestuur van LTO Nederland per
10 april 2007 als volgt: Albert Jan Maat (voorzitter), Jan Heijkoop
(vice-voorzitter, tevens voorzitter LTO Noord), Antoon Vermeer
(voorzitter ZLTO) en Noud Janssen (voorzitter LLTB).

bron:LTO