De alcoholbranche is van mening dat een duidelijke maatschappelijke
norm geen alcohol onder 16 jaar een belangrijke bijdrage kan leveren
aan het bestrijden van overmatig alcoholgebruik bij jongeren. Dit in
tegenstelling tot prijsverhogingen en reclamebeperkingen, dat zijn
slechts  symboolmaatregelen.  

 
De producenten en importeurs van alcoholhoudende dranken, verenigd in
STIVA, zijn samen met NIGZ met het ministerie van VWS in gesprek over
een effectieve aanpak van alcoholproblemen bij jongeren. Recent
onderzoek bevestigt dat een groep jongeren al onder de 16 regelmatig
drinkt. En dat 90% van hen dat gewoon thuis doet.  Tezamen met
NIGZ, het Trimbos-instituut en Koninklijke Horeca Nederland en CBL
heeft STIVA voorgesteld een brede campagne op te starten waarin een
nieuwe maatschappelijke norm wordt gecommuniceerd: geen alcohol onder
de 16 jaar. Deze campagne moet zich niet alleen op de jongeren richten,
maar met name ook op hun ouders. Dit voorstel is afgelopen maandag
besproken met alle relevante partijen en is daar met enthousiasme
ontvangen. VWS beraadt zich nog op welke wijze zij dit initiatief zal
gaan ondersteunen.  
 
In het overleg heeft VWS gemeld ook prijsverhogingen en een verbod op
tv-reclame overdag te overwegen. STIVA heeft deze symboolmaatregelen
van de hand gewezen. Ze kunnen ook niet worden onderbouwd. Het
drankgebruik onder jongeren zal hierdoor niet worden beïnvloed. Met
dergelijke maatregelen wordt bovendien iedereen getroffen en niet
alleen de jongeren. Met de staatssecretaris van OCW  is STIVA van
mening dat er geen aantoonbare relatie is tussen reclame en het gedrag
van jongeren en dat een combinatie van zelfregulering en voorlichting
effectiever is dan een reclamebeperking.   
 
Met ingang van april a.s. zal de bestaande zelfregulering worden
aangescherpt. Nieuw is onder meer een specifiek verbod op reclame door
middel van SMS, ringtones, chatboxen en videogames die vooral
aantrekkelijk zijn voor jongeren. Hiermee wil de branche nogmaals
expliciet aangeven dat alcoholreclame niet gericht mag zijn op
minderjarigen, hetgeen al eerder in algemene zin was verboden op basis
van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Daarnaast zal alle
radio- en TV-reclame voortaan voor uitzending getoetst worden aan de
code.   
Deze maatregelen maken onderdeel uit van een breder pakket maatregelen
waarmee de branche de zelfregulering verder wil optimaliseren. Hiertoe
is besloten na overleg met het ministerie van VWS, die deze maatregelen
positief heeft ontvangen.   

Bron: STIVA