Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) laat vanaf 1 mei jl. alle radio- en televisiecommercials van haar leden và³à³r uitzending toetsen door een onafhankelijke commissie. De commercials zullen worden getoetst aan de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. Volgens deze code is het onder meer verboden merkreclame voor alcoholhoudende dranken specifiek te richten op minderjarigen.   

De toetsing geschiedt door een commissie waaraan naast vertegenwoordigers van de branche ook onafhankelijke deskundigen deelnemen. Dit zijn Marjet van Zuijlen (Deloitte en voorzitter Nederlandse Gezinsraad), Prof. Fred van Raaij (Universiteit van Tilburg) en Willy de Graaf (Brandmanagement). 
 
In de herziene code wordt merkreclame voor alcoholhoudende dranken door middel van SMS, games en ringtones verboden, wanneer deze zich met name richt op minderjarigen. Bovendien zal bij elke televisiecommercial een educatieve slogan zoals .Geniet, maar drink met mate. in beeld worden gebracht. Voorheen was dit vereist bij 40% van de commercials. Overtreders van de code riskeren een boete van . 45.000. Over de herziene code werd onlangs een akkoord bereikt met minister Hoogervorst. Daarbij werd onder meer afgesproken dat in de nabije toekomst bij commercials een .geen alcohol onder 16 jaar. waarschuwing te zien zal zijn.  
 
Ingrid van Engelshoven, directeur van STIVA: .Met deze aanscherpingen van onze zelfregulering, leveren we een effectieve bijdrage aan het bevorderen van verantwoord alcoholgebruik. Daarnaast pleiten wij voor een intensieve samenwerking van alle betrokken partijen, overheid, preventie-instellingen en bedrijfsleven. Het succes van de Bob campagne laat zien dat zo.n combinatie van voorlichting en handhaving en goede samenwerking zeer effectief is.. 
 
bron:Stiva