Commissaris van de koningin Hans Alders
heeft donderdag in de vergadering van Provinciale Staten
aangekondigd dat hij zijn ambt van commissaris van de koningin in
de provincie Groningen zal neerleggen. Hij heeft minster Ter Horst
van Binnenlandse Zaken per brief verzocht de procedure voor zijn
opvolging te starten en het moment van zijn vertrek uit het ambt te
bepalen wanneer in zijn opvolging is voorzien.

De commissaris heeft in de verklaring die
hij aflegde in Provinciale Staten kenbaar gemaakt dat hij de
afgelopen 10 jaar met veel plezier in Groningen heeft gewerkt en
dat er voor de toekomst voldoende maatschappelijke opgaven en
uitdagingen liggen. Desondanks heeft hij met het aanbreken van een
nieuwe Statenperiode de conclusie getrokken dat er bij die start
behoefte is aan een nieuwe man of vrouw in het ambt van commissaris
van de koningin. Dit betekent dat hij zijn functie neerlegt. In de
bijlage bij dit persbericht is de verklaring die de commissaris
daarover heeft afgelegd opgenomen.

Het is nog onduidelijk wat de commissaris
gaat doen nadat hij zijn ambt heeft neergelegd.

bron:Provincie Groningen