De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Aletta Jacobsprijs 2006 toegekend aan Riek Bakker. Ze krijgt de prijs vanwege haar innovatieve werk in de stedenbouw. `Een mannenwereld', schrijft de jury, `waarin ze zich op een bewonderenswaardige manier staande houdt'. Bakker neemt de prijs op in ontvangst op woensdag 8 maart 2006 - de datum waarop Aletta Jacobs in 1879 promoveerde - bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Riek Bakker is van oorsprong tuin- en landschapsarchitect. In de loop der jaren heeft zij zich eveneens ontwikkeld tot stedenbouwkundige. Zij begon bij Bureau Zandvoort en richtte in 1977 met collega Ank Bleeker een eigen bureau voor tuin- en landschaps- architectuur op. In 1982 won zij de internationale prijsvraag Parc de la Vilette in Parijs. Bakker trad vervolgens in dienst van de Gemeente Rotterdam, eerst als directeur Stadsontwikkeling, later als directeur Stedenbouw en Volkshuisvesting. In die functie ontwikkelde zij de Kop van Zuid. Dit in onbruik geraakte haventerrein aan de Maasoever is nu een belangrijk stadscentrum met voorzieningen voor wonen, werken, recreatie en cultuur.
Advies
In de periode 1994-2003 was Bakker eigenaar en directeur van BVR, een adviesbureau voor stedelijke ontwikkeling, landschap en infrastructuur. Nu is zij partner bij dit bureau. De projecten voor BVR vormen haar belangrijkste activiteiten: het Masterplan Leidsche Rijn Utrecht/Vleuten De Meern, de Regiovisie 2030 Groningen/Assen, de Toekomstvisie 2015 voor de Haarlemmermeer, de Integrale Structuurvisie A-2 kanaalzone 's-Hertogenbosch en het Masterplan voor de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam. In de periode 1998-2003 was zij tevens hoogleraar Stedenbouw aan de Technische Universiteit Eindhoven. Bakker is momenteel voorzitter van de Adviescommissie voor Gebiedsontwikkeling. Deze commissie ondersteunt en begeleidt provincies bij projecten op het terrein van de ruimtelijke ordening.
Karakteristiek voor Bakker is ook haar betrokkenheid bij het planvormingsproces. Een stedenbouwkundig ingenieur moet volgens haar niet alleen kunnen ontwerpen. Hij moet ook kunnen omgaan met maatschappelijke situaties. Haar uitgangspunt is de `menselijke maat': hoe krijg je iets voor elkaar waarmee iedereen tevreden is. Daarbij betekent `tevredenheid' voor haar niet `je zin krijgen', maar `respect hebben voor'. Riek Bakker ontving in haar loopbaan - naast de eerste prijs in de Parc de la Vilette-prijsvraag - onder meer de BNA Kubus, (samen met de Diensten in Rotterdam) de Maaskantprijs en de Promotieprijs Rotterdam.

Voortrekker en voorbeeld

De Aletta Jacobsprijs wordt om de twee jaar toegekend aan een vrouw met een universitaire binding die een voortrekkersrol vervult op het gebied van emancipatie. Ook dient de laureaat een voorbeeldfunctie te bekleden, bij voorkeur op een voor vrouwen niet traditioneel vakgebied. De prijs bestaat uit een bedrag van vijfduizend euro en een oorkonde. In 1990 werd hij voor het eerst uitgereikt aan Marga Bruyn-Hundt. Daarna volgden Geertje Lycklama à Nijeholt (1992), Liesbeth Brandt Corstius (1994), Jenny Goldschmidt (1996), Gunilla Kleiverda (1998), Hilda Verwey-Jonker (2000), Hedy d'Ancona (2002) en Gabi van Driem (2004).
bron:RUG