Alkmaar, 12 december 2007 – Met zijn uitgebreide ervaring in de HR-branche richt HR-Executive Alfred van Zwienen HR Centre op, een professionele dienstverlener op het gebied van HR-Outsourcing, HR-Accounting, HR-Interim en HR-Administratie. Bedrijven en organisaties in zowel de profit als non-profit sector kunnen hiermee hun HR-beleid optimaliseren en financieel meetbaar maken voor onder meer fusietrajecten en overnames.

Alfred van Zwienen (52) was jarenlang Directeur Human Resources bij grote zakelijke dienstverleners, onder andere bij PinkRoccade en later bij Getronics PinkRoccade. Door het begeleiden van meerdere grote en kleine fusie- en overnametrajecten ontwikkelde hij op zowel strategisch als tactisch niveau zijn opvattingen over HR-beleid met betrekking tot reorganiseren, implementeren, verandertrajecten en het aansturen van HR-processen en HR-professionals.

“Terwijl bij overnames, reorganisaties en outsourcingstrajecten de financiële Due Dilligence nauwkeurig wordt doorlopen, wordt er structureel voorbij gegaan aan de hier direct aan gerelateerde HR-vraagstukken”, aldus Alfred van Zwienen, directeur-oprichter van HR Centre. “Bij het samengaan van organisaties ontstaan de grootste problemen doordat in een te laat stadium aandacht wordt besteed aan de HR-aspecten, zoals de arbeidsvoorwaarden, culturele verschillen en de integratie aanpak. Die problemen worden voorkomen door gelijktijdig met de financiële Due Dilligence een HR Due Dilligence uit te voeren.”

“Een ander gebied waar we ons binnen HR Centre op richten is het kostenaspect van HR. Deze is vaak onderbelicht”, benadrukt Alfred van Zwienen. “Financiële effecten van HR-beleid, processen en maatregelen zijn moeilijk in te schatten. Door ze meetbaar te maken en een totaalberekening op te stellen van alle kosten en opbrengsten van HR-activiteiten binnen een bedrijf komt de waarde van goed HR-beleid naar voren. Met HR Centre helpen we organisaties hierbij en ondersteunen we hen bij de ontwikkeling van accuraat HR-beleid met betrekking tot outsourcing, accountancy en administratie.”

-----------------------

Noot voor de redactie: bijgesloten een foto op hoge resolutie van Alfred van Zwienen, directeur-oprichter van HR Centre.

Over HR Centre

HR Centre is een professioneel dienstverlener op het gebied van HR-Outsourcing, HR-Accounting, HR-Interim en HR-Administratie. De organisatie adviseert, creëert en implementeert HR-oplossingen vanuit de business case. HR Centre maakt doelstellingen achteraf objectief meetbaar. Door de jarenlange ervaring en bewezen diensten in complexe bedrijfsstructuren en complexe hr-vraagstukken is HR Centre op strategisch, tactisch en operationeel niveau inzetbaar in zowel de profit als non-profit sector. Naast ruime kennis en ervaring beschikt HR Centre over een groot financieel inzicht en past dit toe op de Human Resources factor. Zo worden resultaten optimaal geborgd en leveren de toepassingen direct rendement op. Voor meer informatie: www.hrcentre.nl.

Meer informatie:
Marcommit PR
Leonie Bosman-Schouwenaar
Tel. 035-5822730
E-mail: [email protected]