Haarlem, 9 december 2008 - Drs. Yolande M.E. Mansveld is op 20 november j.l. aangetreden als bestuurslid van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Mevrouw Mansveld is arts en bedrijfskundige, en sinds 2007 werkzaam als Algemeen Directeur bij Medinova.

Medinova (2001) is het grootste netwerk van zelfstandige klinieken in Nederland. Deze klinieken stellen de zorgconsument centraal en bieden persoonlijke aandacht en compacte 24-uurszorg binnen een select aantal medisch specialismen. Medinova biedt zowel verzekerde als onverzekerde zorg, kent geen wachtlijsten, beschikt over topspecialisten en biedt professionele (na)zorg.

Medinova bestaat uit de volgende drie klinieken:
- Klein Rosendael in Rozendaal (bij Arnhem), gespecialiseerd in algemene chirurgie, orthopedie en plastische chirurgie
- OMC Haarlem, gespecialiseerd in oogheelkunde en refractiechirurgie
- Zestienhoven in Rotterdam, gespecialiseerd in orthopedie en plastische chirurgie

Medinova heeft al sinds 2007 het landelijke keurmerk voor Zelfstandige Klinieken. Het ZKN-keurmerk is dà© garantie voor kwalitatief hoogstaande medische zorg. Het keurmerk is een initiatief van de vereniging ZKN. De ZKN heeft middels dit keurmerk een kwaliteitssysteem geïntroduceerd dat op het gehele functioneren van klinieken betrekking heeft. Voor de patiënt en de medisch specialist geeft dit keurmerk inzicht of aan de eisen is voldaan. De toetsing wordt periodiek herhaald. Bij blijvend onvoldoende resultaat verliest de kliniek het keurmerk van de brancheorganisatie ZKN.

ZKN is de representatieve branche organisatie voor zelfstandige klinieken. ZKN voert gezamenlijke projecten uit, controleert de kwaliteit van de aangesloten klinieken en behartigt de collectieve belangen bij overkoepelende organisaties, de politiek, de ministeries en in de publieke opinie.

à¢â‚¬à…“Kwaliteit is voor ons van groot belang. Die kwaliteit wordt zichtbaar doordat de ZKN daar structuur aan geeft door een keurmerk. Medinova draagt met trots het ZKN-keurmerk en ik ben er trots op me als bestuurslid voor de ZKN in te mogen zetten, aldus Mansveld.

Kijk voor meer informatie op onze website www.medinova.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular