(Persbericht) Haarlem, 5 december 2011 - Yolande Mansveld is tijdens de ledenvergadering op 30 november verkozen tot vicevoorzitter van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Mevrouw Mansveld is sinds 2007 werkzaam als Algemeen Directeur bij Medinova en is sinds 2008 bestuurslid van ZKN.

Tijdens dezelfde vergadering is de huidige vicevoorzitter Jak Dekker verkozen tot voorzitter. Hij volgt Gerard Smith op.

ZKN is de representatieve brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken. ZKN voert gezamenlijke projecten uit, controleert de kwaliteit van de aangesloten klinieken en behartigt de collectieve belangen bij overkoepelende organisaties, de politiek, de ministeries en in de publieke opinie. ZKN erkent uitsluitend klinieken als leden die een hoog kwaliteitsniveau hebben. Daartoe wordt iedere kliniek die tot ZKN wil toetreden, door een auditor van het onafhankelijk certificeringinstituut KIWA getoetst aan strenge normen.

Alle vier de Medinova klinieken dragen het ZKN kwaliteitskeurmerk en hebben daarnaast ook nog het ISO-certificaat. Deze keurmerken staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar de gezondheid van de cliënt centraal staat.

à¢â‚¬Å“Kwaliteit is voor ons van groot belang. Die kwaliteit wordt zichtbaar doordat ZKN daar structuur aan geeft door een keurmerk. Medinova draagt met trots het ZKN-keurmerk en ik ben er trots op me als vicevoorzitter voor ZKN in te mogen zettenà¢â‚¬, aldus Yolande Mansveld.

Kijk voor meer informatie over Medinova op www.medinova.com