De Algemene Inspectiedienst heeft vandaag - samen met de politie
Brabant-Noord - 192 fazanten, 20 roodpootpatrijzen en à©à©n Europese
patrijs in beslag genomen bij een particulier in de omgeving van Vught.

De vogels hadden geen van allen een zogenoemde gesloten pootring. De
man verklaarde dat hij de fazanten en patrijzen gekweekt had. Vanwege
het ontbreken van de pootringen kreeg de man een proces-verbaal voor
het overtreden van de Flora en Faunawet en werden de vogels in beslag
genomen.

In ons land zijn alle in het wild levende vogels beschermd. Met de
verplichte pootring wordt duidelijk is dat vogels niet uit het wild
maar uit kweek afkomstig zijn.

Bron: Algemene Inspectiedienst (AID)