(Persbericht) Officiële classificering van Great Place to Work

Alblasserdam, 21 april 2011 - Het Great Place to Work Institute heeft middels een intensief proces van onderzoek, analyse en evaluatie een lijst opgesteld van de beste werkgevers in Nederland. Alklima, exclusief importeur van de klimaatsystemen van Mitsubishi Electric, behoort volgens het instituut tot een van de honderd beste werkgevers in de Europese Unie.

Alklima heeft het predikaat Great Place to Work verworven in de categorie Small & Young Entreprises (SYE). Hieronder vallen alle bedrijven waar tussen de twintig en vijftig medewerkers werkzaam zijn. Alklima heeft in deze lijst de zesde plek van de meest aantrekkelijke werkgevers van Nederland behaald.

Great Place to Work stelt ieder jaar in veertig landen lijsten samen van bedrijven waarvan de werknemers zeer tevreden zijn over hun werkgever en het management. Hierbij worden de volgende vijf aspecten beoordeeld: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. De werknemers van de best beoordeelde organisaties hebben vertrouwen in de mensen voor wie zij werken. Daarnaast zijn ze trots op hun werkgever en hebben zij veel plezier in de samenwerking met collega's.

'Ik ben erg trots dat Alklima behoort tot de beste werkgevers van Nederland', zegt Arjen de Jong, algemeen directeur van Alklima. 'De relatie met werknemers is binnen Alklima een belangrijk speerpunt. We steken veel energie in een informele en open werkomgeving. We streven al jaren naar een zeer persoonlijke relatie met ons personeel en geven hun de ruimte om zich te kunnen doorontwikkelen. Hierdoor kennen wij een laag verloop in de organisatie.'

Volgens De Jong komt de erkenning op het juiste moment. 'Gezien het feit dat we het afgelopen jaar hard zijn gegroeid, zijn we weer druk op zoek naar nieuw personeel. Dankzij de officiële classificering van Great Place to Work heeft onafhankelijk onderzoek aangetoond dat werken bij Alklima leuk is.'

Over Alklima
Alklima bv is opgericht in 1994 als exclusief importeur van Mitsubishi Electric Cooling & Heating. In haar ruim vijftienjarig bestaan is Alklima uitgegroeid tot een vooraanstaande speler in de Nederlandse klimaatmarkt.

Enerzijds hebben wij de traditionele rol van exclusieve importeur van het gerenommeerde merk Mitsubishi Electric Cooling & Heating. Dit betekent permanente logistieke, commerciële en technische ondersteuning aan onze klanten. Mitsubishi Electric Cooling & Heating wordt uitsluitend geleverd via installatiebedrijven die STEK- en F-gassen gecertificeerd zijn. Dit om de kwaliteit van het product en die van de installatie te waarborgen.

Anderzijds is Alklima voor complexe klimaatvraagstukken een vraagbaak voor adviesbureaus, architecten, energieleveranciers, overheidsinstanties, etc. Alklima vervult daardoor een centrale, coà¶rdinerende rol om te allen tijde aan de tech nische en budgettaire wensen van de eindgebruiker te voldoen. Ons ervaren team van specialisten is continu bezig om merkbare meerwaarde te leveren. Alklima verzorgt bovendien de permanente vorming en opleiding van erkende installateurs en hun personeel. Daarmee is de installateur meer dan een partner; hij of zij is een ambassadeur.

Kijk voor meer informatie op www.alklima.nl

Contact
Martijn Koebrugge
Hoofd marketing en communicatie
Alklima B.V.
+31 (0)78-651 00 00
[email protected]

Aleksandra Andjelic
Co-Workx
+31 (0)6-24 24 56 79
[email protected]