(Persbericht) DuraKlima distribueert energiebesparende warmtepomp Ecodan

Alblasserdam, 7 juli 2011 - Alklima heeft het zelfstandige bedrijf DuraKlima opgericht voor het bieden van advies over en de verkoop van de Ecodan-warmtepompsystemen van Mitsubishi Electric. Hierbij richt DuraKlima zich vooral op W-installateurs. Alklima benadrukt met deze stap het belang van de groeiende markt voor duurzame verwarmingsoplossingen voor met name woningen en de kleine utiliteitsbouw.

DuraKlima distribueert de Ecodan-warmtepomp van Mitsubishi Electric. Deze kan, mits goed ingeregeld, zorgen voor een aanzienlijk hoge energiebesparing van een gebouw. Wanneer bij de warmtepomp gebruik wordt gemaakt van groene stroom, levert het bovendien een CO2-neutrale toepassing op. Hierdoor past het product ook goed in duurzaamheidsprogramma's van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties.

Efficiëntie warmtepompen
Naast het verlagen van het energieverbruik leveren warmtepompen het hele jaar door een comfortabel binnenklimaat. Warmtepompen leveren tot vier keer zoveel energie op dan dat ze gebruiken en zijn dus interessant voor zowel de utiliteits- als woningbouw. De Ecodan-warmtepomp kan worden toegepast als hoofdverwarming, of als comfortabele verkoeling.

Zubadan-technologie
Een van de Ecodan lucht/waterwarmtepompen-series is voorzien van de innovatieve Zubadan-technologie van Mitsubishi Electric. Deze warmtepomp levert ook bij lage buitentemperatuur een constant verwarmingsvermogen. Zubadan ontleent zijn naam uit het Japans en staat voor 'superheater', waarbij een mengsel van vloeistof en gas (flash gas) direct in de kop van de compressor wordt gespoten. Het voordeel hiervan is dat er geen capaciteitsvermindering optreedt tussen temperaturen van -15°C tot 60°C, wat bij traditionele luchtgekoelde warmtepompen wel het geval is. 'Het Ecodan-concept is een nieuw product dat een geheel andere klantengroep kent dan onze traditionele Alklima-producten', zegt algemeen directeur Arjen de Jong van Alklima en DuraKlima, het bedrijf waar DuraKlima uit voortkomt.

Verkoop via installateurs
De verkoop van de Ecodan-systemen vindt uitsluitend plaats via erkende installateurs. 'De installateur is de specialist. Zij weten hoe zij het product optimaal kunnen inregelen', zegt Wilhard Oldengarm, Business Unit Manager van DuraKlima. 'De eerstelijnsservice verloopt eveneens via installateurs. Uiteraard heeft Duraklima ook zijn eigen serviceapparaat waar installateurs op kunnen terugvallen. De technische ondersteuning voor de producten ligt dus in eerste instantie bij installateurs. DuraKlima legt de focus op goede voorlichting aan installateurs, adviseurs en architecten, zodat Ecodan optimaal voldoet aan hun verwachtingen.'

Specifieke markt
'De lucht/waterwarmtepomp Ecodan is interessant voor de verwarmingsinstallateurs, terwijl Alklima zich van oudsher richt op F-gassen-installateurs', legt De Jong uit. 'Wij hechten veel waarde aan goede voorlichting aan zowel de installateur als de eindgebruiker. Dan is het belangrijk een goede focus te hebben. Juist omdat de markt zo specifiek is, en er relatief veel onbekendheid is met het product en haar toepassingsgebieden, lag de stap naar de verzelfstandiging van DuraKlima voor de hand. Het levert zowel intern als extern duidelijkheid op.' Waar mogelijk wordt overhead zoveel mogelijk door beide bedrijven gedeeld, zoals de administratie en logistieke afdelingen.

EPC-normering
Een energieprestatieberekening geeft de coëfficiënt voor energieverbruik van een gebouw aan. Het is verplicht een EPC mee te nemen met een bouwaanvraag. Het Kabinet legde ambitieuze doelstellingen neer op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie voor 2020: 30 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990, 20 procent duurzaamheid en 2 procent energiebesparing per jaar. De Ecodan-warmtepomp helpt deze besparing te realiseren.

Recent verkreeg DuraKlima van KiWa de Gelijkwaardigheidsverklaringen voor opwekkingsrendement. Dit betekent dat het product mag worden gebruikt in projecten waar NEN 5128:2004/ A1:2008 van toepassing is, zoals de particuliere woningbouw.

Over DuraKlima
Het onlangs opgerichte DuraKlima verkoopt de Ecodan-lucht/waterwarmtepomp die geschikt is voor zowel de woningbouw als kleinere utiliteitsbouw. Het bedrijf adviseert eindgebruikers, architecten, installateurs en woningbouwverenigingen en levert uitsluitend via installateurs. Kijk voor meer informatie over DuraKlima opwww.duraklima.nl/

Over Alklima
Alklima bv is opgericht in 1994 als exclusief importeur van Mitsubishi Electric Cooling & Heating. In haar ruim vijftienjarig bestaan is Alklima uitgegroeid tot een vooraanstaande speler in de Nederlandse klimaatmarkt.

Enerzijds hebben wij de traditionele rol van exclusieve importeur van het gerenommeerde merk Mitsubishi Electric Cooling & Heating. Dit betekent permanente logistieke, commerciële en technische ondersteuning aan onze klanten. Mitsubishi Electric Cooling & Heating wordt uitsluitend geleverd via installatiebedrijven die STEK- en F-gassen gecertificeerd zijn. Dit om de kwaliteit van het product en die van de installatie te waarborgen.

Anderzijds is Alklima voor complexe klimaatvraagstukken een vraagbaak voor adviesbureaus, architecten, energieleveranciers, overheidsinstanties, etc. Alklima vervult daardoor een centrale, coà¶rdinerende rol om te allen tijde aan de tech nische en budgettaire wensen van de eindgebruiker te voldoen. Ons ervaren team van specialisten is continu bezig om merkbare meerwaarde te leveren. Alklima verzorgt bovendien de permanente vorming en opleiding van erkende installateurs en hun personeel. Daarmee is de installateur meer dan een partner; hij of zij is een ambassadeur.

Kijk voor meer informatie op www.alklima.nl/

Contact
Martijn Koebrugge
Hoofd marketing en communicatie
Alklima B.V.
+31 (0)78-651 00 00
[email protected]

Aleksandra Andjelic
Co-Workx
+31 (0)6-24 24 56 79
[email protected]