´Nederlandse overheid moet maatregelen nemen‘˜

Alblasserdam, 20 augustus 2012 - Nederland kent slechts een aantal warme weken per jaar. Maar de gevolgen ervan zijn desastreus, zo blijkt uit diverse rapporten. Door het toenemen van het aantal senioren door de vergrijzing, leiden warme weersomstandigheden tot fatale gevolgen. Alklima, exclusief importeur voor Mitsubishi Electric Cooling and Heating, voorspelt dat het aantal onnodige sterfgevallen onder senioren de komende jaren sterk toeneemt als de Nederlandse overheid zijn beleid niet wijzigt.

Tijdens de zeer warme zomer van 2006 zijn naar schatting 1.000 mensen om het leven gekomen door de hitte. Het merendeel hiervan zijn ouderen. De hoge temperatuur heeft in dat jaar meer slachtoffers geëist dan het verkeer, en Nederland stond zelfs in de wereldwijde top vier van landen met het hoogste sterfcijfer door natuurrampen. Mede als gevolg van deze situatie is in 2007 het Nationale Hitteplan opgesteld. Hierin zijn onder andere adviezen opgenomen om de gevolgen van een hittegolf te beperken voor de bewoners van verzorgingstehuizen, waar de meest kwetsbare senioren verblijven.

Klimaatbeheersystemen
Het Nationale Hitteplan gaat in werking bij minimaal vier dagen met temperaturen van 27 graden of meer. Uit cijfers van het CBS blijkt dat bijvoorbeeld in 2010 in een periode van drie warme zomerweken vijfhonderd mensen zijn bezweken aan de hitte. Dringende adviezen en goedbedoelde tips blijken onvoldoende om de dramatische gevolgen van een warme zomer te voorkomen. ´Het is daarom onbegrijpelijk dat het voor bejaarden- en verzorgingstehuizen nog altijd niet verplicht is om een klimaatbeheersysteem te installeren‘˜, zegt Arjen de Jong, algemeen directeur van Alklima. ´Voor nieuw te bouwen bejaarden- en verzorgingstehuizen moet weliswaar aan een temperatuurrichtlijn worden voldaan, maar bij veel bestaande gebouwen ontbreekt een klimaatbeheersysteem. Zorginstellingen bieden daardoor niet de kwaliteit en veiligheid die van ze mag worden verwacht. Dit is een onderwerp dat het afgelopen jaar ook door de ouderenorganisatie ANBO op de politieke agenda is gezet, maar zonder concreet resultaat.‘˜

Neem maatregelen
De Jong vraagt zich af waarom de overheid nog steeds geen concrete maatregelen heeft getroffen. ´Het is duidelijk dat de massale zomersterfte onder senioren niet kan worden voorkomen door adviezen en richtlijnen. De overheid heeft echter genoeg instrumenten die wel tot resultaat leiden. Zo kan een klimaat-certificeringsysteem voor seniorenvoorzieningen worden opgezet. Daarnaast moeten er budgetten worden vrijgemaakt en worden gekoppeld aan een wettelijke plicht om ook in bestaande complexen klimaatbeheersystemen aan te brengen. Daarmee worden verschillende doelstellingen bereikt en op termijn leidt het zelfs tot besparingen‘˜, zo stelt De Jong.

´Moderne, energiezuinige klimaatbeheersystemen zorgen ervoor dat kostbare ziekenhuisopnames worden voorkomen, dat werkdruk bij verplegend personeel wordt weggenomen en dat een comfortabele woon- en verblijfomgeving voor werknemers, bezoekers en bewoners van tehuizen wordt gecreëerd. Maar de belangrijkste reden om de verzorgingssector te dwingen hierin te investeren, is uiteraard dat er talloze levens mee kunnen worden gered.‘˜

Over Alklima
Alklima bv is opgericht in 1994 als exclusief importeur van Mitsubishi Electric Cooling & Heating. In haar achttienjarige bestaan is Alklima uitgegroeid tot een vooraanstaande speler in de Nederlandse klimaatmarkt.

Enerzijds hebben wij de traditionele rol van exclusieve importeur van het gerenommeerde merk Mitsubishi Electric Cooling & Heating. Dit betekent permanente logistieke, commerciële en technische ondersteuning aan onze klanten. Mitsubishi Electric Cooling & Heating wordt uitsluitend geleverd via installatiebedrijven die STEK- en F-gassen gecertificeerd zijn. Dit om de kwaliteit van het product en die van de installatie te waarborgen.

Anderzijds is Alklima voor complexe klimaatvraagstukken een vraagbaak voor adviesbureaus, architecten, energieleveranciers, overheidsinstanties, etc. Alklima vervult daardoor een centrale, coà¶rdinerende rol om te allen tijde aan de tech nische en budgettaire wensen van de eindgebruiker te voldoen. Ons ervaren team van specialisten is continu bezig om merkbare meerwaarde te leveren. Alklima verzorgt bovendien de permanente vorming en opleiding van erkende installateurs en hun personeel. Daarmee is de installateur meer dan een partner; hij of zij is een ambassadeur.

Kijk voor meer informatie op www.alklima.nl/

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular