Alkmaar heeft besloten het bestaande weiland op de strandwal die de
nieuwbouwwijk Oudorperpolder afsluit te handhaven. Volgende week wordt
het inrichtingsplan aan de bewoners gepresenteerd. De vewachting is dat
ook bewoners kiezen voor weiland in plaats van nieuwe huizen om de
woningnood te bestrijden.

In 1972 is de gemeente Alkmaar gefuseerd met de voormalige gemeente
Oudorp. de bedoeling was Alkmaar voldoende ruimte te geven om te kunnen
groeien. Inmiddels is rond de kern van het oude Oudorp nieuwbouw
gepleegd en is ook de Oudorperpolder volgebouwd. Aan de noordkant van
de Oudorperpolder is een ecologisch park gecreeerd. Aan de zuidkant
bleef een klein stukje weiland over tussen het voormalige Oudorp en het
industrieterrein Oudorp. De gemeente heeft nu samen met een
bewonersgroep hiervoor een inrichtingsplan ontwikkeld. Op het dijkje
rond het gebied komt een wandelpad, voor de ontwatering worden nieuwe
sloten gegraven en de rest van het gebied blijft weiland. Een nieuwe
brug verbindt het gebied met de bebouwing in de
Oudorperpolder. Alkmaar kent een grote woningnood en heeft bijna
geen bouwgrond meer, toch wordt in dit geval gekozen voor een extra
groenvoorziening. Volgende week wordt het plan gepresenteerd aan de
bewoners van Oudorp en de Oudorperpolder. De verwachting is dat zij in
grote lijnen accoord zullen gaan met het plan.

Bron: emea.nl