Alkmaar krijgt een moderne tweede Friesebrug. Het ontwerp van Oranjewoud/ Swarts&Jansma is als winnaar uit de bus gekomen van de Europese Aanbesteding voor de 2e Friesebrug. Van de vijf ontwerpen, die allen zeer fraai waren en aan alle eisen van de gemeente voldeden, vergaarde hun ontwerp in de selectieprocedure de meeste punten bij de beoordeling van prijs, kwaliteit en vormgeving. Conform de aanbestedingsregels gunt het college van B&W de opdracht nu aan dit bureau.

Het ontwerp van Oranjewoud scoorde bij de objectieve beoordeling van prijs en kwaliteit het hoogst. De kwaliteit wordt gemeten aan de hand van de aspecten techniek, aanpak en vormgeving. Zowel op de onderdelen techniek en aanpak kregen zij de beste beoordeling van de gemeente. Dat houdt in dat de brug technisch goed in elkaar zit en onderhoudsvriendelijk is, wat op de lange termijn aantrekkelijk is. Ook hadden zij het beste plan om de overlast tijdens de bouw van de nieuwe brug te beperken.

Tijdens de meningspeiling onder de Alkmaarse bevolking kreeg Grontmij weliswaar meer stemmen dan Oranjewoud, maar het was geen meerderheid. Geen enkel ontwerp kreeg een meerderheid van stemmen. Wel kan worden gesteld dat de meerderheid van de stemmen naar moderne ontwerpen ging. Bij de meningspeiling onder de bevolking bleek in ieder geval geen uitgesproken voorkeur voor een historisch getinte brug.

Het aantal punten dat Grontmij verdiende met het winnen van de meningspeiling onder de bevolking was niet voldoende om de mindere score op de punten techniek en aanpak goed te maken. Het was nog wel mogelijk geweest om Oranjewoud qua puntenscore voorbij te streven als veel raadsleden zich achter het ontwerp van de Grontmij zouden hebben geschaard. Maar dat gebeurde niet. Deze verkiezing onder raadsleden leverde nog meer punten op voor Oranjewoud, omdat verschillende raadsleden een voorkeur hadden voor de plannen van dit bureau.

Wethouder Kloos van Verkeer pleitte twee jaar geleden voor een zware stem van de bevolking bij de keuze van het ontwerp, maar zwichtte voor de wens van de raad juist de politiek een flinke vinger in de pap te geven bij de keuze van het architectonisch ontwerp. Daaruit kwam een ingewikkelde selectiesystematiek voort waarbij evenveel punten verdiend konden worden bij de objectieve beoordeling van de kwaliteit van het ontwerp als bij de keuze van publiek en politiek tezamen. De mening van de bevolking zou puur raadgevend zijn; geen referendum, maar meningspeiling. Kloos: "Ik kan me voorstellen dat raadsleden de voorkeur van de stemmers voor een moderne variant hebben laten meewegen in hun beoordeling. Maar dat kunnen raadsleden zelf het beste uitleggen. Ik ben in ieder geval zeer blij met de nieuwe brug en ook met de meningspeiling. Dit was de eerste meningspeiling in Alkmaar en wat mij betreft niet de laatste. Dit experiment verdient een vervolg."

De tweede Friesebrug maakt onderdeel uit van Bus-on-Line*), de snelle busroute door Alkmaar. De regio Alkmaar krijgt vanaf 2007 een route waar de bus ongehinderd kan doorrijden, ook in de file en ook als het verkeer in de komende jaren toeneemt. In Alkmaar worden de verkeerslichten zo ingesteld dat ze voor de bus altijd op groen springen en daar waar het vaak druk is, krijgt de bus een eigen baan.
De nieuwe busroute loopt van de westelijke ring Alkmaar, via de Bergerweg, Stationsweg, Kanaalkade, Friesebrug, Randersdijk en de nieuwe Schermerweg naar de oostelijke ring Alkmaar, N242. Met name tijdens de file zal de bus op dit traject een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto. Langs de route komen bushaltes met digitale reizigersinformatie, bijvoorbeeld over de eerstvolgende bussen. En de bus rijdt op tijd, dankzij vaak onzichtbare technische ingrepen langs de route.

bron:Gemeente Alkmaar