Sport voor jongeren met en zonder handicap stimuleren op een locatie midden in de wijk. Dát is het doel van de Stichting Cruyff Courts KNVB Velden. Ook in Alkmaar is nu zo’n veld aangelegd, het Cruyff Court AZ Veld. De Alkmaarse sportwethouder H. Meijer opent woensdag 30 mei dit nieuwe voetbalveld aan de Johanna Naberstraat in de nieuwbouwwijk Daalmeer officieel.

Met de komst van het Cruyff Court AZ Veld heef het project Cruyff Courts ook een plaats in Alkmaar gekregen. De Stichting Cruyff Courts KNVB Velden stimuleert met dit project sport voor jongeren met en zonder een handicap op een locatie midden in de wijk. Op een Cruyff Court is sport niet alleen een doel maar ook een middel om thema's als sociale verantwoordelijkheid , integratie , samen spelen, normen en waarden in het spel te brengen. Het is eigenlijk een moderne invulling van het aloude trapveldje dat vroeger te vinden was in veel buurten en wijken van steden, maar dat door de jaren heen vaak is opgeofferd aan verstedelijking en uitbreiding. Hiermee is ook een belangrijke sociale functie van sport en ontspanning voor de jeugd onder druk komen te staan. Met de komst van een Cruyff Court wordt deze sociale functie opnieuw in de buurt geïntroduceerd.

 

AZ

Het nieuwe Alkmaarse voetbalveldje ligt aan de Johanna Naberstraat, achter het buurtwinkelcentrum Daalmeer. Voetbalclub AZ heeft haar naam aan het Cruyff Court verbonden, en zal ook in de toekomst activiteiten op het veldje ondersteunen, bijvoorbeeld door af en toe met spelers van het eerste elftal aanwezig te zijn, per slot kunnen die ook nog wel wat voetballes gebruiken. De coördinatie van activiteiten ligt in handen van de Stichting Sportbureau Alkmaar. Ook de nabijgelegen scholen, sportverenigingen en andere organisaties uit de wijk krijgen de gelegenheid om activiteiten voor de jeugd uit de wijk te organiseren.

 

bron:Gemeente Alkmaar