Na de invoering van de tijdelijke referendumwet kregen veel gemeenten
een referendumverordening op grond waarvan de burgers een referendum
konden aanvragen. Per 1 januari is de tijdelijke referendumwet
ingetrokken en daarmee vervielen ook de meeste gemeentelijk
referendumverordeningen. De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft het
initiatief genomen in Alkmaar het referendum weer mogelijk te maken. De
gehele gemeenteraad heeft zich inmiddels achter dit initiatief
geschaard.

In het verkiezingsprogramma van de Onafhankelijke Partij
Alkmaar
(OPA) staat dat een referendum uitkomst kan bieden voor
raadsbesluiten waarvoor groot draagvlak is vereist. Door
bureaucratische regelgeving is het in Alkmaar niet meer mogelijk om een
correctief referendum, of om een raadplegend referendum te houden;
terwijl hier wettelijk geen beperkingen voor zijn.
 
OPA heeft dus de gemeenteraad op 22 februari
j.l. voorgesteld om opnieuw
deze referenda officieel mogelijk te maken. Dit is door de voltallige
gemeenteraad overgenomen. Besloten is dat er voor de zomer
2005
nieuwe regels liggen waarmee Alkmaarse referenda mogelijk worden
gemaakt.
 
OPA vindt het van belang dat
Alkmaarders mee
kunnen blijven beslissen over wat er in hun stad gebeurt, ook als er
eventueel een gekozen burgemeester komt met wellicht grotere macht en
invloed dan wij tot nu toe gewend waren. Het referendum kan voor de
gekozen burgemeester de ideale tegenhanger zijn, om de macht terug te
brengen daar waar hij volgens OPA hoort; de Alkmaarse kiezer.
 
OPA
constateert dat de Alkmaarders graag willen meebeslissen over hun stad.
Een goed voorbeeld daarvan is de discussie over de architectuur van het
voormalige ABN/Amro gebouw op de hoek van de Voordam en de Zijdam nabij
het Waagplein in het hart van de historische binnenstad, die
veel
stof heeft doen opwaaien.De betrokkenheid van de bevolking is ook enorm
bij de herinrichting van de rotonde op de Bergerweg, maar ook bij
onderwerpen als de locatiekeuze van een discotheek en de toekomst van
de Westrand. OPA zorgt er, middels deze breed gedragen motie, dan ook
voor dat Alkmaarders zich kunnen blijven uitspreken.!
 
OPA heeft dan ook groot vertrouwen in het
instrument en de toepassing daarvan door
Alkmaarders. 

Bron: Onafhankelijke Partij
Alkmaar
(OPA)/OPA-ema.nl