Wie een jongere aanneemt via een leerbaan,
kan rekenen op een behoorlijk belastingvoordeel. Nu daarnaast ook
een gratis no-risk polis kan worden afgesloten, verwacht de
gemeente nog meer belangstelling van werkgevers voor leerbanen.
Vandaag reikte de Alkmaarse PvdA wethouder Rian van Dam de eerste
no-risk polis uit aan C1000.

Met een no-risk polis kan een werkgever de
loonkosten van een werknemer in een leerbaan bij de gemeente
declareren als de jongere onverhoopt ziek wordt. Daarnaast regelt
de polis ook verzuimbegeleiding voor de jongere. Omdat de werkgever
al profiteert van een belastingaftrek die kan oplopen tot
€5000 per jaar, is de drempel voor het aannemen van iemand in
een leerbaan erg laag geworden.

In totaal kan Alkmaar vanuit het Grote
Stedenbeleid 180 no-risk polissen aanbieden aan werkgevers. De
gemeente stelt ze via het CWI beschikbaar voor alle jongeren in
Noord-Kennemerland. C1000 in Daalmeer sluit als eerste zo’n
polis af. Wethouder Rian van Dam van Werkgelegenheid reikte de
polis vandaag uit aan een vertegenwoordiger van C1000.

Leerbaan

De no-risk polis is bedoeld voor jongeren
onder de 23 jaar, zonder MBO-diploma, die als werkzoekende staan
ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en een
werkend leren traject gaan volgen. Een jongere met een leerbaan
werkt (meestal) vier dagen van de week, en volgt de vijfde dag een
MBO-opleiding op niveau 1 of 2. Voor het werk ontvangt de jongere
het minimum jeugdloon. Werk en opleiding sluiten op elkaar aan.
Veel jongeren halen voldoening uit hun leerbaan: ze leren voor een
diploma en verdienen tegelijkertijd hun eigen loon!

Startkwalificatie

De no-risk polis is één van
de middelen van Alkmaar om zoveel mogelijk jongeren aan een
‘startkwalificatie’ te helpen: een havo-, vwo-, of
mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Jongeren met een
startkwalificatie kunnen eerder een passende baan vinden en zullen
dus minder snel werkeloos worden. Vanuit het Jongerenloket, een
samenwerkingsverband van onder andere CWI en de gemeenten uit
Noord-Kennemerland wordt naast de no-risk polis nog een aantal
andere instrumenten ingezet om jeugdwerkeloosheid te bestrijden,
zoals leerwerkstages, beroepskeuzetesten en trajecten die
voorbereiden op een baan.

Het budget voor de 180 no risk-polissen
(er is € 617 per polis beschikbaar) is afkomstig van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Tasforce
Jeugdwerkeloosheid nam het initiatief tot het instellen van de
polis voor alle steden uit het Grotesteden Beleid van het Rijk.

bron:Gemeente Alkmaar