Vier jaar geleden is de gemeente Alkmaar op zoek gegaan naar een nieuwe
locatie voor de brandweerkazerne. Aan de rand van de stad is een grote
nieuwe kazerne verrezen met alle voorzieningen maar het bleek dat niet
alle plekken in de stad op tijd bereikt konden worden. In de voormalige
gemeenten Koedijk en Oudorp verrezen inmiddels nieuwe uitrukposten
zodat die delen van de stad goed zijn voorzien. Een plek voor een
uitrukpost voor het historisch centrum en het westelijk deel van de
stad bleek echter moeilijker te vinden. Twee plekken die hiervoor drie
jaar geleden werden gekozen blijken na onderzoek nu niet te voldoen.

Het college van B&W heeft nu besloten een nieuwe locatie te zoeken
voor een gemeentelijke brandweerkazerne. Uit recente onderzoeken blijkt
dat de brandweer vanuit de beoogde locaties Westerweg en Schelphoek en
vanuit de kazerne in het Nollenoor in verschillende delen van de stad
niet conform de landelijke normen op tijd ter plaatse zou kunnen zijn
in geval van brand. Deze situatie vindt het college onaanvaardbaar;
veiligheid staat voorop. Het college is daarom bereid indien nodig
flink te investeren in een nieuwe kazerne en de vereiste
brandweerdekking over geheel Alkmaar.

 

Uit
onderzoek van adviesbureau SAVE naar brandweerdekking in de regio bleek
eerder al dat Alkmaar niet de landelijke normen haalt. Het college
heeft daarop aan Adviesbureau Van Dijke opdracht gegeven voor een
second opinion. De resultaten hiervan zijn op 22 maart jl. aan het
college gepresenteerd. Een van de conclusies was dat de locaties
Westerweg en Schelphoek, die de gemeente op het oog had als aanvullende
brandweerposten naast de kazerne Nollenoor, ongeschikt zijn om
voldoende brandweerdekking te garanderen. Ook bleek dat de huidige
situatie overdag inmiddels niet meer voldoet. Met name in het gebied
Centrum -West is het dekkingspercentage onvoldoende. Dit wordt
veroorzaakt door de ligging van de kazerne Nollenoor, aan de oostrand
van de stad.

 

Om
ook in de toekomst de veiligheid in de stad te kunnen garanderen, heeft
het college van B&W besloten voor de gemeentelijke brandweer een
nieuwe locatie te zoeken binnen het centrumgebied. De
portefeuillehouder RO zal met voorrang hiertoe mogelijke locaties in
beeld brengen. De kazernes in Oudorp en Koedijk blijven gehandhaafd.

Uit
een landelijke benchmark (vergelijkend onderzoek tussen verschillende
gemeentes) blijkt dat het dekkingspercentage in gemeenten van gelijke
grootte ca. 80% bedraagt. Het college heeft de commandant van de
brandweer opgedragen met voorstellen te komen om dit percentage ook in
Alkmaar te realiseren.

 

Hiervoor
is het zeer waarschijnlijk noodzakelijk dat de nieuwe centrale kazerne
24 uur per dag bemand is. Nu is het nog zo dat de kazernes overdag door
beroepskrachten bemand zijn. 's Avonds, 's nachts en in het weekend
worden vrijwillige brandweerlieden opgeroepen voor het blussen van
branden en het verlenen van hulp. Omdat zij vanuit huis moeten opkomen,
duurt het langer voordat men kan uitrukken, hetgeen ten koste gaat van
het dekkingspercentage. Aangezien het college veel waardering heeft
voor de motivatie en inzet van de vrijwilligers, wordt in eerste
instantie getracht een permanente bezetting te realiseren met inzet van
vrijwilligers.

bron:gemeente Alkmaar