Vorig jaar vierde de stad Alkmaar dat het 750 jaar stadsrechten heeft. Uiteindelijk werden door het jaar heen ruim 70 evenementen gehouden met als hoogtepunt het weekend rond de 11de juni, de geboortedatum van de stad Alkmaar. Uit het evaluatierapport van de stuurgroep Alkmaar 750 jaar blijkt dat het jubileum Alkmaar 750 jaar in alle opzichten heeft voldaan aan de uitgangspunten en doelstellingen. De reguliere begroting voor het feestjaar Alkmaar 750 jaar sluit met een positief resultaat. De organisatiekosten en kosten voor veiligheidsmaatregelen voor het slotconcert van Marco Borsato blijken achteraf hoger dan de opbrengsten, ondanks de geheven entree van à¢?¬ 7,50.

Uit de resultaten van de eerste doelstelling stadsgevoel: wat is er maatschappelijk teweeg gebracht? En hoeveel Alkmaarders waren bij de viering betrokken?, blijkt dat het een groot feest was. 89% Van de Alkmaarders heeft à©à©n of meerdere feesten bezocht. 40% Heeft nu een groter stadsgevoel. En bijna de helft van de Alkmaarders geeft het jubileum een 8.

De tweede doelstelling stadscultuur heeft geresulteerd in een toegenomen bezoekersaantal aan de stad Alkmaar. En meer dan de helft van Alkmaarders zegt nu meer te weten van de Alkmaarsche geschiedenis.

De belangstelling van de media voor het jubileumjaar was enorm. Het slotconcert van Marco Borsato, de aankomst van de duikboot Drebbel en de intocht van Sinterklaas waren onder andere onderwerpen die de aandacht van de media trokken.

De financiën van de begrote jubileumuitgaven werden met een positief saldo afgerond, namelijk à¢?¬ 99.080,-. Een niet begrote uitgave bleek het Marco Borsato concert. Voor het garant stellen van de juiste maatregelen en de te treffen veiligheidsvoorzieningen kwamen enorme kosten om de hoek kijken. Daarom werd er voor het concert een symbolische entreeprijs van à¢?¬ 7,50 gevraagd, maar de totale kosten werden niet gedekt. Het slotconcert kostte à¢?¬ 740.000 en heeft à¢?¬458.000,- opgebracht (entreeprijs en sponsorgeld). Een nadelig saldo van à¢?¬ 282.000,-. Dit bedrag wordt gecompenseerd met het positieve saldo van de begrote uitgaven à¢?¬ 99.080,-.  Dit resulteert in een totaal negatief saldo van à¢?¬182.920,-, dat ten laste wordt gebracht van de exploitatie van het jaar 2004. Ondanks het negatieve financiële saldo mag geconcludeerd worden dat het jaar 2004 een feestelijk en succesvol jaar was.

bron:Gemeente Alkmaar