Alkmaar heeft een eigen programmaraad die jaarlijks op grond van de
mediawet aan kabelexploitant UPC moet adviseren over de verplicht door
te geven TV zenders. UPC moet deze zenders doorgeven naast de door de
wet voorgeschreven zenders. De programmaraad liet UPC dit keer weten
Niclodeon te prefereren boven SBS6.

Door de komst van de nieuwe familiezender Niclodeon moest een van de
overige zenders in de categorie ´brede zenders Nederlandstalig'
afvallen. Dat werd SBS 6.

Volgens de voorzitter van de
programmaraad Huub kolen wil de programmaraad  met de advisering
van Niclodeon laten zien dat een goede presentatie en onderbouwing van
de plannen van nieuwe initiatieven een eerlijke kans moeten krijgen. De
programmaraad heeft haar vertrouwen uitgesproken in de programmering
van de nieuwe brede Nederlandstalige familiezender Niclodeon.

Het
TVpakket in Alkmaar bestaat uit 38 zenders.  De programmaraad
heeft zeggenschap over het zogenaamde basispakket van 15 zenders.
Drieëntwintig zenders hebben straks dus geen gegarandeerde doorgifte in
Alkmaar. Het is aan UPC om te bepalen of deze zenders vanaf 1 juli 2005
nog te zien zullen zijn. UPC zal dat doen op basis van haar
distributie-  en tarievenbeleid zoals vastgelegd in de UPC
Televisienota.  Uitgangspunt in dat beleid is een zogenaamde
'status quo'. Dat betekent dat UPC in principe zenders die vanaf 1
juli  2005 niet meer in het wettelijk basispakket zijn geadviseerd
door zal blijven geven, zolang die zenders bereid zijn aan UPC daarvoor
een redelijke vergoeding te betalen.

Startpunt in de
besluitvorming van de programmaraad was het formuleren van een
zogenaamd 'profiel'. Dat profiel is een overzicht van de verschillende
categorieën TVzenders zoals brede zenders Nederlandstalig, brede
zenders buitenlands, jongeren, informatie/nieuws/sport en
cultureel/educatief. De verschillende TVzenders werden ingedeeld in à©à©n
van die categorieën. Daarna werd bepaald welke zenders het best in dat
profiel passen. De keuzes van de raad zijn gebaseerd op luistercijfers,
informatie van de zenders zelf en bekendgemaakte voorkeuren door
Alkmaarse kabelabbonnees. In de categorie muziekzenders viel de keuze
op MTV.Het adviseren van MTV ging niet gemakkelijk. De discussie
ging tussen MTV, TMF en The Box. Uiteindelijk gaven de argumenten van
de jongste leden van de programmaraad de doorslag.

Bron: Emea.nl