Om starters op de woningmarkt te helpen verstrekt de gemeente Alkmaar een zogenaamde starterslening. Een achtergestelde renteloze lening bedoeld als vervanging van de zogenaamde kosten koper die juist voor starters op de koopmarkt van woningen niet zijn op te brengen. Maandag 11 april overhandigde de Alkmaarse OPA wethouder Ad Godijn het eerste leningcontract aan een Alkmaarder.

Sinds de invoering van de Starterslening op 1 maart heeft de gemeente Alkmaar acht Startersleningen verstrekt. De eerste lening werd toegekend aan starter Jerry Beentjes, die op 11 april 2005 symbolisch een ´cheque' voor zijn Starterslening ontving van wethouder Ad Godijn van wonen. Met de Starterslening wil de gemeente Alkmaar inwoners die net te weinig geld hebben om een woning te kunnen kopen te hulp schieten. Naast Jerry Beentjes is er nog een behoorlijk aantal inwoners dat belangstelling heeft getoond voor de Starterslening. De gemeente verwacht de komende maand naast de al toegekende acht leningen aan nog zeker zes personen een lening te kunnen verstrekken.Naast Jerry Beentjes is er nog een behoorlijk aantal inwoners dat belangstelling heeft getoond voor de Starterslening. De gemeente verwacht de komende maand naast de al toegekende acht leningen aan nog zeker zes personen een lening te kunnen verstrekken.

bron: gemeente Alkmaar