Alkmaar kent al vele jaren een aanloopcentrum voor drugsverslaafden
waar verslaafden enkele middagen per week worden opgevangen zodat zij
niet over straat hoeven zwerven. Als het vriest is er een noodopvang
voor dak en thuislozen waar ook verslaafden gebruik van maken. Dit
laatste blijkt niet ideaal. Ook zouden er meer voorzieningen moeten
zijn voor de dagelijkse opvang van verslaafden.

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar heeft nu
besloten om samen met de instelling voor verslaafdenzorg de
Brijderstichting te gaan zoeken naar een pand waar zowel een meer
uitgebreide dagopvang als een nachtopvang gerealiseerd zouden kunnen
worden. Het onderwerp ligt zeer gevoelig. De huidige polikliniek van de
Brijderstichting ligt vlak bij een woonwijk, de Spoorbuurt, en kon daar
pas gevestigd worden na langdurige en zware protesten uit de buurt. Het
huidige aanloopcentrum was jarenlang in een woonwijk gevestigd en moest
daar vertrekken na toenemende overlast voor de buren, het is nu
gevestigd naast het politiebureau onder een parkeergarage. De gemeente
wil daarom een zorgvuldige procedure. Eerst gaan raadsleden en
betrokkenen discussieren met beleidsmakers van de Brijderstichting en
op 31 maart is er een vergadering van de Raadscommissie over een
program van eisen. Bijkomend probleem is dat de gemeente moet
bezuinigen en weinig extra geld heeft voor investeringen in de
verslavingszorg.

Bron: Ingezonden bericht