Zoals in heel Nederland, bestaat er ook
in Alkmaar een grote behoefte aan meer woningen. Wie bijvoorbeeld een
woning wil huren, moet een flinke tijd wachten. Daarom wil de gemeente
de huidige woningbouwproductie versnellen. Mede aangemoedigd door het
convenant Woningbouwafspraken met Rijk en Provincie, nodigt ze
woningcorporaties en projectontwikkelaars uit om met suggesties te
komen die de productie kunnen doen toenemen.

De stad vraagt om extra woningen. In
de ogen van de gemeente kunnen die er alleen komen als gemeente,
woningcorporaties en projectontwikkelaars zich samen inzetten voor een
snelle productie. 

 

De
gemeente levert hieraan haar bijdrage door bouwplannen beter te
begeleiden door de gemeentelijke organisatie. Alhoewel er de afgelopen
tijd al veel verbeterd is op dit punt (bijvoorbeeld door de invoering
van het bouwloket, waardoor de initiatiefnemer van een bouwplan sneller
duidelijkheid heeft over zijn mogelijkheden), verwacht de gemeente hier
nog winst te kunnen behalen. Daarnaast doet Alkmaar een dringend beroep
op woningcorporaties en projectontwikkelaars om bouwplannen naar voren
te halen en tijdig contact te zoeken met de gemeente om de plannen in
kaart te brengen. Ook wil de gemeente graag weten, tegen welke
problemen men aanloopt bij de realisatie van bouwplannen. Zijn er
suggesties over hoe bepaalde procedures sneller kunnen bijvoorbeeld?

Op
24 november vorig jaar ondertekende Alkmaar het convenant
Woningbouwafspraken met Rijk en Provincie. Afgaande op de bouwplannen
die er toen waren in de stad, heeft Alkmaar afgesproken dat er van 2005
tot en met 2009 nog 3000 woningen bijgebouwd worden. Het Rijk heeft
geld gereserveerd voor de uitvoering van het convenant. Dit geld, dat
overigens pas beschikbaar komt nadat de woningen daadwerkelijk zijn
gebouwd, wil de gemeente gaan inzetten om de productie van woningen te
versnellen. Daarover volgt binnenkort een voorstel aan de gemeenteraad.
Maar, zo vindt de gemeente, ook zonder het convenant bestaat de grote
vraag naar woningen. Actie is dus geboden.

Eerst vindt
een startbijeenkomst plaats met woningcorporaties en
projectontwikkelaars. Vervolgens worden de woningbouwproductie en
eventuele complicaties daarbij voortdurend in de gaten gehouden door
een overleg van gemeente, corporaties en projectontwikkelaars. Ook
binnen de gemeente wordt een overlegstructuur opgezet om de
woningbouwproductie nog meer te stimuleren.

bron:gemeente Alkmaar