De gemeente Alkmaar en Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland gaan samen een bouwplan ontwikkelen voor het bouwblok tussen Paardenmarkt en Kanaalkade. Het complex van de voormalige Kaasfabriek Eijssen, de huidige brandweerkazerne en wellicht ook het huidige Rabobankgebouw worden gesloopt.

Het voormalige kaaspakhuis blijft behouden. Voor de ontwikkeling van het nieuwe bouwblok selecteren Woonwaard en de gemeente vijf architecten. Vervolgens mag de Alkmaarse bevolking kiezen welke architect het ontwerp voor het nieuwe gebouw mag maken. Het kaaspakhuis is een monument en het enige bouwwerk dat nog herinnert aan het kaasverleden van Alkmaar. met de sloop van de rest van het complex verdwijnt de laatste voormalige kaasfabriek uit het stadsbeeld.

De Paardenmarkt - het plein zelf en het bouwblok tussen Paardenmarkt en Kanaalkade - is aan verandering toe. De gebouwen in het blok verschillen qua vormgeving en het totaal geeft een onsamenhangend en rommelig beeld. Door de nieuwbouw en het opnieuw inrichten van het plein wil de gemeente het plein aantrekkelijker maken en beter inrichten voor voetgangers en fietsers.

Het voormalige Kaaspakhuis is een gemeentelijk monument met architectonische waarde en blijft daarom behouden. De overige panden tussen de Paardenmarkt en de Kanaalkade worden gesloopt. Die panden hebben niet veel charme en architectonische kwaliteit en bieden weinig mogelijkheden voor nieuwe functies. Het is de bedoeling dat de Brandweerkazerne wordt verplaatst naar een nieuwe locatie. Hier loopt een onderzoek naar.
Woonwaard Noord-Kennemerland is eigenaar van het gebouw, waar nu de Rabobank is gevestigd. De gemeente en Woonwaard ontwikkelen gezamenlijk het gehele bouwblok Paardenmarkt/ Kanaalkade.

Architectenkeuze
De architectenselectie voor het bouwplan vindt plaats via Europese aanbesteding. Architecten kunnen laten weten dat zij belangstelling hebben voor het project. Op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria worden vervolgens vijf architecten geselecteerd door een selectiecommissie van Woonwaard en de gemeente. Omdat het gaat om nieuwbouw op een markante plek in het centrum, willen Woonwaard en de gemeente de bevolking betrekken bij de ontwikkeling. Daarom mag de Alkmaarse bevolking na de zomervakantie kiezen uit de vijf architecten. De architect die de meeste stemmen ontvangt, krijgt de opdracht.

Uitgangspunten
In september 2004 is door de gemeenteraad de stedenbouwkundige nota van uitgangpunten vastgesteld. Daarin zijn enkele uitgangpunten opgenomen voor hoe de bebouwing aan Paardenmarkt/ Kanaalkade er uit moet komen te zien. Eà©n van die uitgangspunten is om in het voormalig Kaaspakhuis op de begane grond commerciële ruimtes en/of een meldkamer voor het parkeerbeheer te realiseren, met daarboven appartementen. Binnen het bouwblok wordt een gemengd woningaanbod gerealiseerd, waarvan 40% jongerenhuisvesting. Het plein moet plaats bieden aan markten en evenementen. Onder het plein komt een parkeergarage, die in verbinding komt te staan met de bestaande garage onder de Vest.

Samenwerkingsovereenkomst
De gemeente en Woonwaard sluiten een samenwerkingsovereenkomst, waarin zij afspraken over taakverdeling en financiën opnemen. Binnenkort wordt de overeenkomst aan het gemeentebestuur en het bestuur van Woonwaard ter instemming voorgelegd. De definitieve randvoorwaarden voor de verdere samenwerking worden vastgesteld, aan de hand van het door de architect op te stellen schetsplan, een inventarisatie van het uit te voeren werk en de kosten daarvan. Woonwaard voert de verdere bouwplanontwikkeling uit.

bron:Gemeente Alkmaar 
  

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular