Het Hoger Economisch Onderwijs is in 2005 al een kwart eeuw een begrip
in Alkmaar en omstreken. In de 25 jaar ontwikkelde het onderwijs zich
via de HEAO,  tot Hogeschool Alkmaar en uiteindelijk naar
Hogeschool INHOLLAND Alkmaar. Daarnaast bestaat de Rechtswinkel van
Hogeschool INHOLLAND Alkmaar 15 jaar. Hogeschool INHOLLAND Alkmaar
viert deze feiten in juni.

Vijfentwintig jaar lang hebben studenten een opleiding gevolgd voor
toentertijd een diploma van de HEAO Alkmaar tot heden ten dage een HBO
getuigschrift van INHOLLAND University Alkmaar. Niet alleen dat het
bewijs van het succesvol afgerond zijn van de opleiding is veranderd in
de loop van de tijd, ook het onderwijssysteem, de proces- en de
inhoudseisen van de opleiding zijn regelmatig herzien. Deze
veranderingen hebben steeds ten doel gehad de opleiding state of the
art te houden en aldus zowel voor studenten als afnemend beroepenveld
aantrekkelijk te houden.

Deze mijlpalen zijn voor de Hogeschool reden genoeg voor het organiseren van een aantal activiteiten:

Woensdag 1 juni 2005: Symposium 'De toekomst van rechtshulp in Nederland'
Hiervoor
wordt een breed scala van vertegenwoordigers van rechtshulp uit de kop
van Noord-Holland en oud-rechtswinkeliers van 15 jaar Rechtswinkel
uitgenodigd.

Donderdag 2 juni 2005: Symposium 'De toegevoegde
waarde van het Hoger Economisch Onderwijs in de regio, in het verleden,
heden en toekomst'.
Diverse gastsprekers richten het woord tot de
gasten, zoals Jos Elbers (voorzitter College van Bestuur INHOLLAND), de
heer Borghouts (Commissaris der Koningin Noord-Holland), Simon
Binnendijk (wethouder Onderwijs gemeente Alkmaar) en Nico Rijkhoff
(Manager Marketing & Sales, tevens oud-student).

Vrijdag 3 juni 2005: Studentenfeest
De huidige economie studenten zijn van harte welkom op het studentenfeest dat op vrijdag 3 juni plaatsvindt in Atlantis.

Zaterdag 4 juni 2005: Reà¼nie 25 jaar Hoger Economisch Onderwijs
Zonder
reà¼nie, geen jubileum. Georganiseerd door de School of Economics voor
huidig personeel, oud-personeel en oud-studenten van de opleidingen:
Accountancy (AC), Bedrijfseconomie (BE), Management, Economie en Recht
(MER, voorheen Economisch-Juridisch), Commerciële Economie (CE),
International Business & Languages (voorheen
Economisch-Linguïstisch), Small Business (SB) en Bedrijfsinformatica.

Op
zaterdag 4 juni staat het gebouw van Hogeschool INHOLLAND Alkmaar in
het teken van de reà¼nie van 25 jaar Hoger Economisch Onderwijs in
Alkmaar. Deze dag dient als ontmoetingsplaats voor hen die goede
ervaringen koesteren uit het verleden en dit willen laten herbeleven
met de personen met wie ze de studietijd deelden. Aanmelden voor de
reà¼nie geschiedt via de website www.inhollandalkmaar.nl

bron: Hogeschool Inholland