Van dinsdag 10 mei tot en met donderdag 26 mei is in de centrale hal van de bibliotheek Alkmaar aan de Gasthuisstraat de speelse, informatieve en interactieve expo 'Het riool leeft met water' te zien. De tentoonstelling is ingericht om de fascinerende waterwereld onder de Alkmaarse grond zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen van alle leeftijden. Dit wordt geplaatst in het licht van alle andere maatregelen die zorgen dat het water in Alkmaar in de toekomst de moeite waard blijft. De expo wordt op dinsdag 10 mei om 16.30 uur officieel geopend door CDA wethouder Simon Binnendijk van Stads- en Wijkbeheer, Water- en milieubeleid.

De komende periode staan veel werkzaamheden op stapel, die voortvloeien uit het Waterplan Alkmaar 2002-2012. Dit plan is opgesteld samen met de waterschappen en enkele andere belangrijke partijen. Een schoon, veilig en duurzaam watersysteem is het hoofddoel van dit plan, en in stedelijk gebied zijn rioolmaatregelen daarbij van vitaal belang. Wat dit betekent voor Alkmaar is nader uitgewerkt in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2008. Daarin is voorzien in vervanging van 30 kilometer riolering van de 565 kilometer hoofdrioolbuis die in onze gemeente onder de grond ligt. Waar mogelijk bevordert de gemeente de afkoppeling van regenwater van de vuilwater-riolering.

 

De expo 'Het riool leeft met water' is samengesteld door de gemeente met een belangrijke inbreng van de landelijke stichting Rioned (www.riool.net). Het past in de campagne 'Nederland leeft met water' die de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen sinds een aantal jaar gezamenlijk voeren.

Deze campagne is vooral bekend geworden door de televisiespotjes met Peter Timofeeff. Door klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen en er komen ook langere, drogere perioden. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben het Waterbeleid 21ste Eeuw ontwikkeld om problemen door klimaatverandering te voorkomen. Daarover gaat de campagne ´Nederland leeft met water'. 

Voor een deel heeft het Alkmaarse Waterplan alles te maken met de klimaat­verandering en het Waterbeleid 21ste Eeuw. In Alkmaar gaan we een stap verder: gemeente en Hoogheemraadschap werken in elke buurt, soms zelfs in de voortuin niet alleen aan een veiliger watersysteem, maar ook aan schoner water in de stad. In tien jaar tijd besteden Hoogheemraadschap, provincie Noord-Holland en gemeente circa 25 miljoen euro in Alkmaar aan noodzakelijke maatregelen op het gebied van riolering, baggeren, water­kwaliteit, extra waterberging en recreatie.

De campagne 'Nederland leeft met water' maakt de noodzaak van waterbeleid duidelijk om toekomstige wateroverlast te voorkomen. Welke rol burgers daarin zelf kunnen spelen, vertellen de verschillende overheden de komende jaren zelf aan hun eigen inwoners. In Alkmaar wordt daar nu mee begonnen.

De tentoonstelling bestaat uit een centraal plein, vijf groepen informatiepanelen, vier schaalmodellen ('riolering in huis', 'het dorp' 'gemengd stelsel' en 'gescheiden stelsel'), het computerspel voor rioolinspectie RioCop en het computersimulatiespel RioPlay. Dit wordt aangevuld met gemeentelijke informatie over het Waterplan en over afkoppeling in het Stadhouderskwartier, Emmakwartier en Oud-Rochdale. Verder is voorlichtingsmateriaal aanwezig van de campagne 'Nederland leeft met water'.

Met voorlichting via onder meer de tentoonstelling wil de gemeente begrip en draagvlak creëren voor bagger-, riool en andere werkzaamheden die de komende jaren bij mensen voor de deur plaats kunnen vinden, de inwoners laten zien waarvoor zij rioolrecht betalen en mensen aanmoedigen bewuster het riool te gebruiken door bijvoorbeeld geen chemische stoffen erin te lozen.

Enkele andere stadsbrede communicatieactiviteiten zijn de krant Waterpost, die de komende weken in drie verschillende edities huis-aan-huis in Alkmaar wordt verspreid (presentatie dinsdag tijdens de officiële opening) en de komst van het educatieschip De Watervlo voor de Alkmaarse jeugd (van 5-10 juni). In buurten waar de gemeente aan de riolering wil gaan werken, krijgen de bewoners extra voorlichting.

De tentoonstelling 'Het riool leeft met water' is van dinsdag 10 mei tot en met donderdag 26 mei te bezoeken in de centrale hal van de openbare bibliotheek aan de Gasthuisstraat 2 in Alkmaar.

bron:Gemeente Alkmaar