De rechtbank heeft een 35-jarige leraar van het Alkmaarse Jan Arenzcollege vrijgesproken van het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld. De leraar wordt verdacht van het maken van een kampvuur waarbij drie scholieren tweede en/of derdegraads brandwonden opliepen. Terwijl het kampvuur nog smeulde, sprenkelde de man wasbenzine op het vuur waardoor een steekvlam ontstond en de scholieren werden verwond. Het openbaar ministerie eiste een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van twee jaar.

De rechtbank neemt aan dat de man op het moment dat het kampvuur nog uit enkele kleine vlammen en gloeiend hout bestond, een scheutje wasbenzine vanuit een fles op het vuur heeft gegoten of gesprenkeld. Daarbij heeft hij er niet op gelet of hij een deel besprenkelde dat nog licht brandde dan wel alleen smeulde. Direct daarop laaide het vuur op en schoot er een vlam in de fles. Vervolgens is de fles met kracht uit de hand van de man in achterwaartse richting geschoten. Daarna schoot een grote steekvlam over het vuur, in de richting van de leerlingen die zich aan de andere zijde van het kampvuur bevonden.

De rechtbank stelt dat er risico's zijn verbonden aan het gebruik van wasbenzine bij een open vuur en neemt aan dat een gemiddeld voorzichtig persoon op de hoogte is van deze algemene gevaren. De rechtbank veronderstelt dat ook de leraar de risico's kende. Dat blijkt ook wel uit het feit dat hij de bedoeling had met de wasbenzine het vuur snel aan te wakkeren. De rechtbank heeft in ogenschouw genomen dat het in dit geval om een uitzonderlijk ongeval ging waarbij de man niet had kunnen voorzien dat er een grote horizontale steekvlam zou optreden. De deskundige die tijdens de zitting is gehoord, kon onvoldoende aanwijzingen geven van de voorzienbaarheid van het ongeval.

De verdachte is zich niet bewust geweest van de kans op een ongeluk. Hij heeft zelfs geprobeerd voorzichtig te handelen door de wasbenzine, terwijl hij op zijn hurken bij het vuur zat, met beleid uit te gieten. Dit wijst erop dat de man zich niet bewust was van de gevaren. Het is volgens de rechtbank niet mogelijk om te bepalen of van de leraar verwacht had mogen worden dat hij het risico van het ontstaan van de horizontale steekvlam kende en daarmee rekening hield.

Bron: Rechtbank Alkmaar