Sinds enkele dagen is de Paspomaat op het Alkmaarse stadskantoor volop in bedrijf. Dit apparaat maakt het mogelijk de wachttijd te verkorten voor cliënten die een reisdocument komen afhalen. Daarnaast draagt de Paspomaat bij aan meer veiligheid en een grotere efficiëntie.

Met de aanschaf van de Paspomaat behoort Alkmaar tot de voorhoede in Nederland; slechts een handvol andere gemeenten heeft de Paspomaat inmiddels in bedrijf of in bestelling. De gemeente Alkmaar is overgegaan tot aanschaf van de apparatuur onder meer op grond van goede ervaringen die de gemeenten Velsen, Apeldoorn en Almere met de Paspomaat hadden.

Voordat de Paspomaat geïnstalleerd kon worden, is in het plafond van de publiekshal een transportsysteem aangelegd. Via dit systeem worden de waardedocumenten naar de balies verzonden. Vervolgens heeft de Paspomaat enkele dagen proefgedraaid. Nadat enkele kinderziektes waren verholpen, kon de Paspomaat in bedrijf genomen worden. De apparatuur werkt nu naar volle tevredenheid.

Và³à³r de invoering van de Paspomaat werd in de publiekshal in het Stadskantoor gebruik gemaakt van een zogenaamd ´buizenpostsysteem'. Wanneer een cliënt een paspoort of ander waardedocument kwam afhalen bij de balie, vroeg de baliemedewerker het betreffende document op via de buizenpost, dat vervolgens via hetzelfde systeem naar de balie werd getransporteerd. Hier ging enige tijd overheen. Als gevolg hiervan moest de cliënt twee keer in de wachtruimte plaatsnemen.

Nu de Paspomaat in gebruik genomen is, behoort dit tot het verleden. Het apparaat bevat een bepaalde hoeveelheid waardedocumenten. Nadat bij de balie de barcode van het gevraagde document is gescand, verstuurt de Paspomaat het document volledig automatisch en met een snelheid van 10 meter per seconde naar de balie. De cliënt hoeft dus niet terug naar de wachtruimte om de komst van het reisdocument af te wachten. Daarmee is de behandel- en wachttijd per klant met minimaal de helft afgenomen.
De Paspomaat houdt precies bij hoeveel waardedocumenten op voorraad zijn en welke documenten inmiddels zijn afgegeven. Het registreren hiervan gebeurde tot voor kort nog handmatig, wat de kans op fouten vergroot. Bovendien kan de Paspomaat op elk gewenst moment een overzicht uitdraaien van de uitgegeven en nog aanwezige documenten.

Op dit moment verstrekt de Paspomaat reisdocumenten en vreemdelingendocumenten. Zodra het  nieuwe model rijbewijzen is ingevoerd (oktober 2006), wordt de apparatuur ook gebruikt voor het beheer en de uitgifte van rijbewijzen.

bron:Gemeente Alkmaar

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular