De politie adviseert wanbetalers om hun
boete die nog openstaat de komende dagen te betalen. Als zij deze
dag hun uitstaande vorderingen niet betalen, zal de politie bij
tientallen mensen in Alkmaar en omgeving vlak voor de feestdagen
gaan incasseren.

Het gaat hierbij om mensen die binnen de
politieadministratie vorderingen (boetes) hebben openstaan. Dit
zijn boetes voor bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, mishandeling,
rijden onder invloed maar ook boetes voor fietsen zonder licht. De
bedragen van de boetes variëren van 50 tot 1500 euro.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau
heeft deze personen meerdere malen een acceptgirokaart gestuurd,
maar dit heeft nog steeds niet geleid tot betaling van de boetes.
Daarom heeft dit bureau besloten om de vorderingen door de politie
te laten uitvoeren.

Dwangmiddelen

Voor het incasseren van deze boetes heeft
de politie een aantal dwangmiddelen tot de beschikking. Een van
deze middelen is het buiten gebruik stellen van de auto (voor een
bepaalde periode), waarbij de kosten van het wegslepen van het
voertuig voor rekening komen van degenen die niet aan de
vorderingen willen voldoen. Een ander dwangmiddel is het in
hechtenis nemen van de betrokkene. Dit betekent overigens niet dat
daarmee de boete vervalt.

Er is gelegenheid om op het politiebureau
in Alkmaar de openstaande vorderingen te betalen.

bron:Politie Noord Holland Noord