Wereldwijd wordt jaarlijks door het Chichester College in Engeland een
examen Engels georganiseerd. Dit zogeheten Anglia-examen wordt
afgenomen op 14 niveaus en alleen al in Nederland zijn er dit jaar 5000
kandidaten. Het Alkmaarse Petrus
Canisius College(PCC) biedt zijn leerlingen van 3 Vwo en 3
Havo de gelegenheid aan dit examen, dat plaats vindt op donderdag 21
april, deel te nemen. Het gemaakte werk wordt nagekeken in Engeland
waarna de geslaagden door een Engelse teacher van het college het
internationale certificaat krijgen uitgereikt.

Een echt Engels examen blijkt volgens de
school veel leerlingen aan te spreken, temeer daar het een
internationaal certificaat oplevert. Het hoogste niveau wordt
geaccepteerd als instapniveau Engels op verschillende Engelse en
Schotse colleges en universiteiten.
Aardige
bijkomstigheid is dat geslaagden kans maken op à©à©n van de ter
beschikking gestelde beurzen voor Summer School. Deze geluksvogels
kunnen dan samen met studenten uit 72 landen twee weken lang aan het
Chichester College verder studeren op hun Engels; een schitterende
ervaring !
Het PCC
bereidt zijn leerlingen op het examen voor door middel van een
voorbereidingstraject dat inmiddels gestart is. Dat traject bestaat uit
een proefexamen om te bepalen op welk niveau de kandidaat straks
het Anglia-examen gaat doen, het volgen van extra lesuren à¨n -
niet onbelangrijk - een reis naar Londen. Tijdens deze trip op 17 tot
en met 19 maart a.s. kunnen de leerlingen hun Engels in praktijk
brengen en in de juiste ´mood' komen voor hun topprestatie op 21 april.

Bron: Ingezonden bericht