Bijstandsgerechtigden die ouder zijn dan
57,5 jaar en zijn vrijgesteld van de arbeidsplicht, mogen
binnenkort vier in plaats van dertien weken per jaar in het
buitenland doorbrengen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun
uitkering. Alleen als er zwaarwegende bijzondere omstandigheden
zijn, mogen gemeenten de termijn verlengen tot maximaal dertien
weken. Dat staat in een wetsvoorstel van demissionair
staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat
vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.

Nu mogen bijstandsgerechtigden die ouder
zijn dan 57,5 jaar en zijn vrijgesteld van de arbeidsplicht altijd
dertien weken wegblijven. Rechters hebben geoordeeld dat hier
sprake is van leeftijdsdiscriminatie omdat alle andere
bijstandsgerechtigden maximaal vier weken per jaar de grens over
mogen. Om hier een einde aan te maken geldt de termijn van maximaal
vier weken voortaan voor alle bijstandsgerechtigden. Los van de
leeftijd is er ruimte voor een langer verblijf als er zwaarwegende
bijzondere omstandigheden zijn.

Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden om
verschillende redenen toestemming geven om langer dan vier, maar
maximaal dertien, weken in het buitenland door te brengen. Naast
het bezoeken of verzorgen van een ziek familielid kan ook een
sterfgeval een reden zijn. Ook kan het zijn dat de
bijstandsgerechtigde in het buitenland zit en om medische redenen
niet terug mag reizen. Nu is het nog zo dat gemeenten
bijstandsgerechtigden vrijwel alleen toestemming verlenen als er
sprake is van levensbedreigende omstandigheden.

Een bijstandsgerechtigde die gebruik wil
maken van het recht om langer weg te blijven, moet
vóór vertrek uit Nederland bij de gemeente een
verzoek indienen. Daarbij moet hij bewijsstukken overhandigen
waaruit blijkt dat er inderdaad sprake is van zwaarwegende
bijzondere omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld een
doktersverklaring zijn. De gemeente kan onderzoeken of die gegevens
kloppen. Als de bijstandsgerechtigde al in het buitenland zit op
het moment dat de bijzondere omstandigheid zich voordoet moet hij
meteen een aanvraag indienen via bijvoorbeeld de telefoon, e-mail
of fax en zo snel mogelijk bewijsstukken leveren.

De gemeenten beoordelen hoeveel weken de
individuele bijstandsgerechtigde precies mag wegblijven zonder dat
de uitkering in gevaar komt. De uitvoering van het wetsvoorstel
brengt geen extra kosten met zich mee.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular