Rond de zorg voor kwetsbare groepen zijn allerlei partijen betrokken, zoals de verslavingszorg, maatschappelijke opvang, GGD-en, gemeenten, maar ook politie en woningcorporaties. Gemeenten hebben een belangrijke taak om, samen met deze OGGz-partners, het aanbod af te stemmen en een effectief beleid te formuleren. Een goede en snelle communicatie tussen OGGz-partners binnen gemeenten en regio's is hierbij essentieel. Om de vaak complexe OGGz-problematiek het hoofd te bieden en de doelgroep passende zorg te bieden, zijn de verschillende partijen druk doende om innovatieve projecten uit te werken en in de praktijk te brengen. Een nieuw online OGGz-platform zorgt er nu voor dat deze ideeën en OGGz-projecten elders snel navolging kunnen krijgen.

Via www.KwetsbareGroepen.nl is namelijk allerlei actuele (landelijke à©n lokale) informatie over de OGGz direct beschikbaar. Denk aan recente ontwikkelingen en vernieuwende methoden op het terrein van de verslavingszorg, maatschappelijke opvang, huiselijk geweld, schuldenproblematiek, wetgeving, lokale voorzieningen, de doelgroepen en spraakmakende artikelen in de media.  
 
Gemeenten die deelnemen aan KwetsbareGroepen.nl kunnen via een eigen redacteur lokale informatie toevoegen aan hun eigen onderdeel van de website. Koppeling van een sociale kaart of andere gemeentelijke websites aan KwetsbareGroepen.nl behoort tot de mogelijkheden. Een gemeente kan er ook voor kiezen om op lokaal niveau periodiek een nieuwsbrief te verspreiden met de belangrijkste regionale nieuwsberichten. Resultaat van het project is een optimale onderlinge informatie-uitwisseling, en daarmee de basis voor een geslaagde samenwerking tussen de lokale OGGz-partners. 'De site kwetsbaregroepen.nl biedt de mogelijkheid om de informatie-uitwisseling adequaat en snel te laten verlopen. Dat is een verbetering en dat komt de onderlinge samenwerking zeker ten goede ', aldus Marianne Donker, directeur GGD Rotterdam e.o. en deelnemer aan de website.  
  
Het IVO is als kenniscentrum op het terrein van kwetsbare groepen de aangewezen organisatie om de kwaliteit van de informatie op de website te waarborgen en via een begeleidingscommissie de wensen van de deelnemende gemeenten op elkaar af te stemmen. De landelijke nieuwssectie van de site wordt diverse malen per week aangevuld door de eindredacteur van het IVO. Het initiatief is mogelijk gemaakt door het Fonds OGZ, het Stimuleringsfonds Openbare Gezondheidszorg. Daarnaast is voor dit project een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met GGD Nederland. De website is aangehaakt bij GGD Kennisnet, het kennismanagementsysteem van GGD Nederland.  
 
bron:IVO