Maandagmorgen heeft minister Veerman van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit in museum Naturalis in Leiden de website www.nederlandsesoorten.nl geopend.

De Nederlandse flora en fauna behoort tot de best onderzochte ter wereld. De informatiewas tot nu toe sterk versnipperd over talloze publicaties. Met deze nieuwe website bestaat nu voor het eerst in de geschiedenis een (digitaal) totaaloverzicht van de Nederlandse biodiversiteit. Het bestand telt nu al meer dan 35.000 soorten die in taxonomische samenhang worden gepresenteerd.
Met deze website behoort Nederland tot de koplopers in de wereld op het gebied van
digitale ontsluiting van biodiversiteitsinformatie. Ook de status van voorkomen en van de wettelijke bescherming van soorten zijn opgenomen.

Het doel van www.nederlandsesoorten.nl is het bieden van betrouwbare en complete
informatie over de Nederlandse biodiversiteit. Hiervoor worden gepubliceerde naamlijsten en meldingen samengebracht in een centrale database, die middels een gebruiksvriendelijke website wordt ontsloten. De website richt zich op natuuronderzoekers, beleidsmakers, adviesbureaus, journalisten, natuurbeheerders en in natuur geïnteresseerde leken.

De website is de weerslag van ongeveer 150 jaar veldwerk en is het resultaat van de
inspanningen van vele tientallen organisaties en experts die hun bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit unieke overzicht. Nederlandsesoorten.nl is gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

bron:LNV