(Persbericht) In antwoord op het voorstel van de Orde van Medisch Specialisten om de verschillende maatschappen in een ziekenhuis over te laten gaan in een coà¶peratie heeft Alliance experts hiervoor als eerste een kant-en-klare aanpak ontwikkeld. Hierin wordt de werkwijze van de coà¶peratie bepaald, deze wordt bij de notaris opgericht en waar nodig worden oude maatschapafspraken in aparte contracten vastgelegd. Het concept is ontwikkeld door Alliance experts, dat gespecialiseerd is in het vormgeven en succesvol maken van samenwerkingsverbanden en allianties.

Alfred Griffioen, partner bij Alliance experts, licht toe: à¢â‚¬Å“Wij hebben sinds de introductie van het concept 'De Ondernemerscoà¶peratie' verschillende coà¶peraties van zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals architecten, IT-specialisten of mediators begeleid en opgericht. Wij werken daarin samen met een notaris, onze juristen en een fiscalist om een complete oplossing te bieden, wat bij de gemiddelde notaris of jurist niet mogelijk is. Met circa 20 nieuw opgerichte coà¶peraties in een half jaar zijn wij een van de meest ervaren partijen op dit gebied.à¢â‚¬

Het voorstel van de Orde roept nieuwe vragen op, zoals:
- Hoe worden kosten en opbrengsten verdeeld?
- Wat is de invloed van de ziekenhuisdirectie op de coà¶peratie?
- Wie beslist over eventuele bonusuitkeringen
- Hoe verhoudt het lidmaatschap van de coà¶peratie zich tot contractuele verplichtingen?

Alfred Griffioen: à¢â‚¬Å“Belangrijk is dat we niet starten vanuit de rechtsvorm, maar vanuit de samenwerking, waarin iedereen zijn eigen belangen heeft. Deze belangen zullen in elk geval benoemd moeten worden en zoveel mogelijk meegewogen om tot een samenwerkingsvorm te komen die langdurig blijft werken. De vorm die uiteindelijk gekozen wordt, is daarbij ondergeschikt. Ook een coà¶peratie is op veel manieren in te richten, en daar zit onze expertise.à¢â‚¬

Meer informatie: www.specialistencooperatie.com of www.allianceexperts.com

Noot: Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met Alliance experts op 06-24776865