(Persbericht) In een gister door FNV jong gepresenteerd onderzoek is gebleken dat allochtone jongeren meer moeite hebben om een sterke positie op de arbeidsmarkt te veroveren. Het onderzoek vond plaats onder jongeren tussen de 13 en 26 jaar. Deze jongeren werd gevraagd naar hun mening over werk en werkloosheid.

Bijna de helft van de ondervraagde allochtone jongeren gaf aan een goed netwerk te missen. Door het missen van een netwerk hebben ze een enorme achterstand op de arbeidsmarkt, wat ervoor zorgt dat de werkloosheid groot is binnen deze groep. De werkloosheid onder allochtone jongeren is al jaren hoger dan onder autochtone jongeren. In 2010 lagen de werkloosheidpercentages respectievelijk op 23 procent tegenover 10 procent.

Allochtone jongeren die wel een baan hebben ervaren vaak discriminatie op de werkvloer. Ze vinden dat ze ongelijk behandeld worden ten opzichte van autochtone collega‘˜s. 13 procent van de allochtone jongeren voelt zich wel eens gediscrimineerd op basis van afkomst en leeftijd, onder autochtone jongeren ligt dit percentage op 5 procent.

Voor Adver-Online is afkomst geen selectiecriterium. Bedrijven kunnen met B&Adver-Online wel hun kandidaten aan een grondig selectieproces onderwerpen.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular