Allochtone jongeren kunnen via speciale
stages kennismaken met het politiewerk. Politie Haaglanden hoopt zo
meer medewerkers met een andere culturele achtergrond binnen te
halen. De stagiaires zijn leerlingen van een Haagse VMBO en een
MBO-opleiding op het gebied van Veiligheid. Ze maken kennis met de
verschillende onderdelen van het politiewerk. Ze gaan bijvoorbeeld
mee surveilleren of kijken mee bij een verkeerscontrole. Ook
oefenen ze met de Mobiele Eenheid. Er zijn snuffelstages van een
week, maar ook werkstages van veertig dagen. Ongeveer zestig
leerlingen kunnen ieder jaar terecht. De eerste groep leerlingen
heeft inmiddels de stage afgerond.

Veel belangstelling

Jongeren met een allochtone achtergrond
hebben al veel belangstelling voor een baan bij de politie. Alleen
de daadwerkelijke doorstroming naar het politieonderwijs laat nog
te wensen over. Door deze stages aan te bieden biedt Politie
Haaglanden inzicht in het politiewerk. Zo kunnen zij een
gemotiveerde keus doen voor de politie. Het gaat vooralsnog om een
experiment dat wordt gesteund door het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.

Graag alllochtone medewerkers

Politie Haaglanden wil graag meer
medewerkers met een allochtone achtergrond. Op dit moment is het
percentage zes procent, maar vooral in de binnenstad van Den Haag
zijn de meeste inwoners inmiddels van allochtone afkomst.

bron:Politie Haaglanden