Jongeren uit etnische minderheden zijn twee keer zo vaak werkloos als
autochtone jongeren. Deze trend is ook steeds meer zichtbaar op het
gebied van stages.

Dat meldt het FNV e-Magazine woensdag. Vaak gaat de bemiddeling voor
een leerling goed, totdat de naam van de stagiair genoemd wordt. Zodra
de naam `allochtoon' klinkt, beginnen bedrijven terug te krabbelen.

Recentelijk stond op VARA's Debatplaats op internet de stelling:
`Allochtone jongeren komen moeilijk aan de bak. Daarom zegt de FNV:
Werkgevers moeten verplicht een bepaald percentage allochtonen in
dienst hebben'. Sommige bezoekers reageerden negatief op de stelling
omdat zij vinden dat voor een vacature altijd de kwalitatief beste
sollicitant moet worden gekozen.

Daniel Garcia Soto, beleidsmedewerker etnische minderheden van de FNV,
zegt dat dit voorstel zeker niet impliceert dat de kwaliteitseisen
moeten worden verlaagd. Er zijn voldoende goed gekwalificeerde
allochtone stagiairs beschikbaar. Zij moeten alleen wel de kans krijgen
om aan de slag te gaan. Een andere optie is het opleiden en aanstellen
van meer P&O-functionarissen uit etnische minderheden. Zij kunnen
zich vaak beter inleven in de situatie en het diversiteitvraagstuk van
bedrijven beter aanpakken. De FNV pleit ervoor de huidige P&O'ers
zo goed mogelijk op te leiden in multiculturele vraagstukken.

Bron: FNV