Tweederde van de praktijkopleiders vindt dat allochtone mbo-ers moeilijker een stageplaats kunnen bemachtigen dan autochtone.

Gekeken naar de eigen organisatie dan ziet 1 op de 5 bedrijven problemen met het plaatsen van mbo-stagiairs van allochtone afkomst. Ook vmbo-stagiairs hebben het moeilijker. Zijn stagiairs uit het mbo en het hbo behoorlijk in trek, slechts 1 op de 3 bedrijven is bereid de vmbo-er een oriënterende stage aan te bieden. Deze onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in PRAKTIJK, het eerste vakblad voor praktijkleren. Minister-president Jan Peter Balkenende heeft vandaag het eerste exemplaar ontvangen uit handen van Wim Streumer, algemeen directeur van ECABO, kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven.

De conclusies komen uit het 'Praktijkonderzoek mbo-stagiairs' onder 1.000 praktijkbegeleiders en P&O-ers naar de waardering van stagiairs door leerbedrijven. De ondervraagde bedrijven vertegenwoordigen de ICT-sector en de bedrijfsadministratieve, commerciële, secretariële en juridische beroepsvelden. Het onderzoek is gepubliceerd in PRAKTIJK, het eerste vakblad voor praktijkleren. Het blad wordt uitgegeven door ECABO, het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen.
Tweederde van de leerbedrijven,grote bedrijven vaker dan het mkb, werkt wel eens met allochtone stagiairs. Een kwart van de kleinere bedrijven (23%) geeft aan minder makkelijk een allochtone stagiair in het eigen bedrijf te plaatsen. 65% vindt dat allochtone stagiairs in het algemeen moeilijker plaatsbaar zijn dan autochtone.
De bekendheid met de korte, oriënterende stages die vmbo-leerlingen lopen, is hoog (72%). De bereidheid om deze stages ook aan te bieden is echter laag: tweederde van de bedrijven heeft geen interesse.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De meerderheid van de begeleiders is tevreden over de stagiairs. Mbo-stagiairs draaien volwaardig mee in het bedrijf (58%) en hebben een frisse blik op de organisatie (46%). Verder vindt 60% de sociale vaardigheden van de stagiairs goed, al ziet ruim eenderde (35%) de scholieren hierin tekortschieten. De belangrijkste motieven om stagiairs aan te trekken zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, verhogen van de productiviteit en kennismaken met potentiële werknemers. Ruim 60% zegt mbo-leerlingen graag de kans te willen geven om kennis te maken met de praktijk.

PRAKTIJK, tijdschrift voor praktijkleren in het beroepsonderwijs, verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 35.000 exemplaren. Het blad is gericht op leerbedrijven, regionale opleidingencentra, vmbo-scholen, overheidsorganisaties en andere partijen in het beroepsonderwijs.

bron:Ecabo

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular