UTRECHT, 7 MAART 2005 - Vandaag geeft CWI (Centrum voor Werk en
Inkomen) in het hoofdkantoor van de Rabobank te Utrecht het startsein
voor het landelijk coachproject 'Geef kleur aan je werk!'waarbij
allochtone CWI-medewerksters talentvolle werkzoekende vrouwen uit
etnische minderheidsgroepen gaan coachen richting betaald werk. Het
project is opgezet in samenwerking met de commissie PaVEM (Participatie
van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen). Werkgevers verbonden aan
de Stichting Samenleving en Bedrijf: Rabobank, ABN AMRO, Fortis, ING en
Ordina, hebben toegezegd ook een coachproject op te zetten.

 
Ruim Honderd werkneemsters van CWI hebben zich vandaag aangemeld om als
coach te gaan werken. Na een workshop gaan de coaches vanuit hun eigen
ervaring en kennis werkzoekende allochtone vrouwen bijstaan om hun
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarbij moet niet alleen
gedacht worden aan tips voor sollicitatiegesprekken. De vrouwen krijgen
ook advies over het combineren van zorg, werk en scholing, en over het
benutten van de eigen talenten. Werkneemsters krijgen van CWI acht uur
per maand werktijd voor het coachen. Het project duurt een half jaar en
begint in april. In aanwezigheid van minister Aart Jan de Geus en PaVEM
commissieleden Paul Rosenmà¶ller, HKH prinses Maxima, Hans de Boer en
Lilian Callender werden de toekomstige coaches in het zonnetje
gezet.   
 
Bedrijven coachen ook  
In een paneldiscussie spraken ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven en CWI over het belang en de invulling en
organisatie van coaching. Enkele bedrijven, aangesloten bij de
Stichting Samenleving en Bedrijf (het landelijk netwerk van en voor
bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen willen ontwikkelen
en bevorderen): Rabobank, ABN AMRO, Fortis, Ordina en ING hebben reeds
toegezegd ook een coachproject voor allochtone werkzoekende vrouwen op
te gaan zetten. Dit sluit goed aan bij de activiteiten van de
stichting, waaronder een mentorproject voor leerlingen in het
voortgezet onderwijs.   
 
Commissie PaVEM  
De commissie PaVEM ondersteunt de 30 grote gemeenten bij het bevorderen
van de participatie van allochtone vrouwen. Hiertoe maakt zij per
gemeente afspraken die zich richten op de speerpunten Taal,
Maatschappelijke Dialoog en Werk. Met 16 gemeentes zijn hierover nu
concrete afspraken gemaakt. PaVEM ontwikkelde verschillende middelen om
vrouwen te helpen bij hun zoektocht naar een baan. Coaching is daarbij
een belangrijk instrument. Daarnaast is er de zogeheten PaVEM cocktail,
bestaande uit een CV boek van talentvolle allochtone vrouwen, een
convenant met afspraken over solliciteren en stages,
netwerkbijeenkomsten met CWI, werkgevers en werkzoekende vrouwen.  
 
PaVEM steunt CWI  

CWI is een belangrijke partner van de gemeente bij het vergroten van de
arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen. Zo ondersteunt ze de
totstandkoming van lokale activiteiten gericht op werk en is er een
specifieke training ontwikkeld: ZZ-Top dat staat voor Zelfredzaamheid ,
Zelfwerkzaamheid, en de Top: het vinden van een baan. ZZ-Top begeleidt
werkzoekende allochtone vrouwen met name door groepsgewijze
bemiddelingnaar werk.  

Bron: PAVEM