In twaalf jaar tijd is het aantal
allochtone studenten in het hoger onderwijs verdubbeld tot bijna
125 duizend in het studiejaar 2006/’07. Zij maken nu ruim een
vijfde deel uit van alle studenten in het hoger onderwijs.Dat
blijkt uit berekeningen van het CBS.

Vooral meer niet-westers allochtone
vrouwen

Vooral het aantal niet-westers allochtone
vrouwen in het hoger onderwijs is toegenomen. Dit studiejaar
stonden 38 duizend van hen ingeschreven, ruim drie keer zoveel als
in 1995/’96.

Management en personeelsadministratie
populairst

De meeste niet-westerse allochtonen (14
procent) kozen dit jaar voor een opleiding op het gebied van
management en personeelsadministratie. Hieronder vallen
bijvoorbeeld studies naar internationale organisaties en
handelsbetrekkingen en de studie personeel en arbeid. Verder zijn
rechten en maatschappelijke dienst- en hulpverlening zeer geliefd,
vooral bij vrouwen.

Deze ranglijst van studiekeuze komt
vrijwel overeen met die van de autochtone studiegenoten.
Uitzondering is dat bij de autochtonen in het hoger onderwijs de
opleiding voor leraar in het basisonderwijs het meest populair is
(8 procent).

Ook meer diploma’s

In 2005/’06 slaagden bijna 5 duizend
niet-westers allochtone vrouwen voor het eerst voor een diploma in
het hoger onderwijs. Dat is drieënhalf keer zoveel als in
1995/’96. Ook bij de niet-westers allochtone mannen en de
allochtone mannen en vrouwen van westerse afkomst steeg het aantal
geslaagden, zij het in mindere mate.

Bij de autochtone studenten steeg in de
periode 1995–2005 alleen het aantal geslaagden bij de
vrouwen.

bron:CBS