Vrijdag 20 mei vindt de finale plaats van de combinatieactie van de Almeerse basisscholen De Syncope en De Kaardebol. Beide scholen hebben vanaf december vorig jaar acties gehouden om geld in te zamelen voor een kindertehuis in Moldavië, het armste land van Europa. De actie wordt nu afgesloten met een sponsorloop door kinderen van De Syncope.  

Voordat de actie in december begon, hebben medewerkers van de internationale hulporganisatie Zending over Grenzen een presentatie gehouden over Moldavië. De contacten tussen Zending over Grenzen en De Syncope werden een paar jaar geleden gelegd, toen de school ongeveer 600 schoenendozen vulde met schoolmateriaal voor een kindertehuis in Tarigrad, Moldavië. Het tehuis in Tarigrad is à©à©n van de 57 kindertehuizen in Moldavië die door Zending over Grenzen ondersteund worden. 
 
Max Wennink, een leraar van De Syncope, was benieuwd hoe het dit kindertehuis verging. Hij nam contact op met Zending over Grenzen en bracht samen met zijn vrouw Annemieke, lerares op De Kaardebol, een bezoek aan het tehuis waar 130 kinderen wonen. In het tehuis werden Max en Annemieke geraakt door de grote armoede. Bijna alle ramen en deuren van het kindertehuis zijn kapot en er is een groot gebrek aan schoolmateriaal en hygiëneartikelen.  
 
Na hun bezoek besloten Max en Annemieke samen met Zending over Grenzen een actie te organiseren om EUR 8.000,- bij elkaar te brengen om alle deuren en ramen te vervangen. Vanaf december hebben verschillende acties plaatsgevonden. Op de Syncope zijn kerststukjes verkocht en de Kaardebol organiseerde een kerstmarkt en zamelde statiegeldflessen in. De geldmeter staat nu op EUR 5.083,37. Met de sponsorloop, die gehouden wordt bij het hoofdgebouw van De Syncope, Kornetstraat 19 in Almere, moet ongeveer EUR 3.000,00 opgehaald worden om het eindbedrag van EUR 8.000,00 te bereiken. De leerlingen van De Syncope gaan proberen dit bedrag bij elkaar te krijgen door deel te nemen aan de sponsorloop. De kleuters beginnen om 13.15 uur, de middenbouw om 13.45 uur en de bovenbouw om 14.30 uur. Als het eindbedrag gehaald is, zal aan het eind van de sponsorloop om 15.15 uur, de Moldavische vlag gehesen worden.

bron:Zending over Grenzen