De externe jury van de commissie Jorritsma heeft op 8 april in een derde en voorlaatste selectie Almelo, Enschede en Moerdijk genomineerd voor de titel Dà© best-practice. De jury bestaande uit vertegenwoordigers van VNO-NCW, Stichting Rekenschap, [email protected] en een Tweede Kamerlid, kozen uit de tien geselecteerde voorbeelden de drie genomineerden. Tijdens de Algemene ledenvergadering op 8 juni zal door alle aanwezige gemeentebestuurders Dà© best-practice gekozen worden. De prijs is bestemd voor het beste voorbeeld van werkelijke dienstverlening door een overheid.

De juryleden hebben met veel plezier de tien geselecteerde voorbeelden bekeken en zijn onder de indruk van de hoge kwaliteit. De tien geselecteerde voorbeelden deden weinig voor elkaar onder. De voorbeelden zijn door de juryleden bekeken op onder meer de praktische toepasbaarheid, de mate van brede inzetbaarheid voor verschillende doelgroepen en op de baten die het voorbeeld oplevert voor burger en bedrijf, afgezet tegen de benodigde investering. Ook is gekeken op welke punten de voorbeelden juist te onderscheiden waren.

Ondanks de lastige keuze is de jury na meerdere discussieronden tot een selectie gekomen. De genomineerden zijn:

- Het Zorgloket
Almelo

- Mijn
Loket Enschede
- 1 loketgedachte: Vergunningen en handhaving Moerdijk Zij gaan door naar de verkiezing tot Dà© best-practice op het VNG-congres op 7 en 8 juni, te Zeeland.

De Commissie Gemeentelijke Dienstverlening (Commissie Jorritsma) richt zich op het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en ontwikkelt een visie over hoe gemeentelijke dienstverlening er over tien jaar uit zou moeten zien. Hiervoor heeft de commissie zich laten inspireren door goede voorbeelden van publieke dienstverlening. In het najaar van 2004 deed zij een oproep aan gemeenten om praktijkvoorbeelden in te dienen. Uit meer dan 90 binnen gekomen voorbeelden werden hiervoor eerst tien voorbeelden geselecteerd, en nu dus de drie genomineerden.

De externe jury bestond uit:
Dhr. H. Albeda Stichting Rekenschap
Dhr. R. van Harten VNO-NCW
Dhr. M. Poelmans [email protected]
Dhr. A. Wolfsen Tweede Kamerlid PvdA
De jury werd begeleid door:
Mevr. A. Jorritsma Voorzitter van de Commissie Gemeentelijke Dienstverlening
Dhr. Th. Welten Lid van de Commissie Gemeentelijke Dienstverlening Den Haag, 12 april 2005

bron:VNG