Op 8 maart wordt wereldwijd stilgestaan
bij de positie en de rechten van de vrouw. Dit jaar staan ook in
ons land weer ontelbare activiteiten op stapel: dromen vangen in
Rotterdam, badkuipracen in Amsterdam, discussiëren over
discriminatie in Groningen en nog veel meer.

Vrouwendag werd in 1910 in het leven
geroepen. Aanvankelijk stond hierbij de strijd om het
vrouwenkiesrecht centraal. In 1978 werd 8 maart door de Verenigde
Naties officieel erkend als Internationale Vrouwendag.

bron:LBR