Groningen, 23 december 2004 - De rechtbank in Groningen heeft een man
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden
wegens het medeplegen van doodslag. Het betreft een zaak uit 1999,
waarin eerder de mededader -een broer van de man - werd veroordeeld tot
een gevangenisstraf van twee jaar.
De zaak tegen de verdachte die nu is veroordeeld, werd aanvankelijk
geseponeerd, maar is na een procedure als bedoeld in artikel 12 van het
wetboek van Strafvordering ( beklag wegens niet vervolging) alsnog
voortgezet. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dit vonnis.

De rechtbank heeft bij het opleggen van de straf onder meer rekening
gehouden met het feit dat de verdachte gedurende lange tijd in
onzekerheid heeft verkeerd over de vraag of hij alsnog vervolgd zou
worden. Hoewel de redelijke termijn in deze zaak volgens de rechtbank
niet is overschreden, zijn de betrokken justitiële instanties niet
altijd even voortvarend te werk gegaan.

Bron: Gerechtelijke organisatie