Laat de alternatieve dokters vooral in het donker en verlicht ze niet! De behandeling die bekend staat als 'mushroom treatment' (keep in the dark and feed with shit), schijnt ondersteund te worden door de Vereniging tegen de kwakzalverij. Deze vereniging heeft op basis van haar eigen beperkte inzicht besloten de overheidsinstelling ZonMw de kwakzalversprijs van het jaar te geven.

De Vereniging heeft deels gelijk, waar ze stelt dat:

Men zal bij ZonMw, dat een centrale rol heeft bij de beoordeling van medisch wetenschappelijk onderzoek, toch niet serieus denken dat men alternatief werkende artsen in 12 dagdelen grondig kan bijscholen in de methodologie van wetenschappelijk onderzoek? De opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker duurt immers gemiddeld 3-4 jaar!

Wat de Vereniging niet weet en niet vermeldt is dat de 15 artsen niet alleen 12 dagdelen epidemiologie en onderzoeksmethodologie kregen, maar tevens een uitgebreide voorbereidende crusus moesten volgen in de basis van de medische epidemiologie, voordat het EMGO haar cursus gaf. Bovendien waren die 12 dagdelen alleen contacturen, en er waren tevens veel dagen studietijd die ook erbij kwamen. En tenslotte dat naast die 12 dagdelen, er een protocol uitgewerkt moet worden om te komen tot een wetenschappelijke evaluatie in Nederland van de waarde van bijvoorbeeld acupunctuur bij urineincontinentie of bij hartrimestoornissen. Toch behoorlijk zinvolle vragen.

Die groep van 15 artsen werkt momenteel aan dat soort protocollen, niet alleen op het gebied van de acupunctuur, maar ook op de gebieden van de natuurgeneeswijzen en de homeopathie. De commissie van ZonMw zal vervolgens, samen met externe experts, een selectie maken van dat protocol wat het meest zinvol is om verder te vervolgen.

De opleiding bestaat dus uit veel meer dan 12 dagdelen en de stichting IOCOB wil hierbij dan ook de Prijs van Verdienste op het gebied van de complementaire behandelvormen van 2006 toekennen aan ZonMw.

Het verdient lof dat ZonMw zich inspant om de complementaire behandelvormen in Nederland binnen een academisch netwerk in kaart te brengen en te toetsen op haar claims. Het is kortzichtig van de Vereniging tegen de kwakzalverji om per definitie steeds alles wat samenhangt met alternatieve geneeswijzen te veroordelen als kwakzalverij. De verenigng plaatst zich hiermee geheel buiten de maatschappelijke stroming van de tegenwoordige tijd en werkt organisaties als de WHO in haar strategie behoorlijk tegen.

Bron: IOCOB