De kwaliteit van ambtsberichten moet worden verbeterd. Een onafhankelijke commissie moet daarop toezien. Dat vindt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Ambtsberichten vormen de basis voor het asielbeleid. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) schrijft dit in het advies 'Transparant en Toetsbaar, een advies over landeninformatie in het vreemdelingenbeleid'.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt de algemene ambtsberichten op. Deze berichten bevatten informatie over herkomstlanden van asielzoekers. De minister van Vreemdelingenzaken en Integratie gebruikt de ambtsberichten om asielverzoeken te beoordelen.

Kwaliteit
De ACVZ pleit ervoor direct maatregelen te nemen om de kwaliteit van deze ambtsberichten te verbeteren. Zo moeten er openbare richtlijnen komen om informatie te vergaren.

Ook moet duidelijk worden hoe de overheid omgaat met tegenstrijdige informatie. De commissie vindt dat ambtsberichten ook de tegenstrijdige feiten moeten vermelden en laten zien welke keuzes zijn gemaakt.

De commissie wil verder dat organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en Amnesty International meer worden betrokken bij de ambtsberichten.

Toetsings- en adviescommissie
Een onafhankelijke commissie moet toezicht gaan houden op de kwaliteit van de ambtsberichten. Deze commissie moet volgens de ACVZ ambtsberichten evalueren en de minister adviseren over de inhoud en de procedure van de berichten.

Europees ambtsbericht
Op termijn moet er volgens de ACVZ een Europees ambtsbericht komen. De commissie verwacht niet dat dit snel wordt gerealiseerd. Nederland moet wel ieder initiatief hiervoor steunen, aldus de commissie.

Bron:MinJus