Politie Haaglanden en de Sociale
Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) hebben dinsdag 7 november
jl. een 45-jarige man uit Wateringen aangehouden. De man wordt
verdacht van omkoping c.q. schending van een ambtsgeheim. Het ging
hierbij om het illegaal verschaffen van informatie aan derden over
een grote actie van de politie in het Westland naar de
tewerkstelling van illegalen. De verdachte is werkzaam bij de
Dienst Vervoer en Ondersteuning, een onderdeel van de Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie.
In het kader van dit onderzoek hebben Politie Haaglanden en de SIOD
samengewerkt met DJI.

Bij doorzoeking in de woning van de
verdachte heeft de politie tevens een vondst van 200 hennepplanten
gedaan en is munitie aangetroffen. De munitie en de hennepplanten
zijn in beslag genomen c.q. vernietigd. Op grond van deze vondst
wordt de verdachte ook overtreding van de Wet wapens en munitie,
verduistering in dienstbetrekking en overtreding van de Opiumwet
verweten.

De verdachte is vrijdag 10 november jl.
voorgeleid aan de rechter-commissaris en in voorlopige hechtenis
gesteld. Het onderzoek duurt nog voort.

bron:OM